Ghid final pentru programul Digitalizare IMM lansat! Criterii DESI aprobate. Fonduri nerambursabile până la 100.000 de euro pentru firme

4/5 - (4 votes)

Digitalizare IMM

După o îndelungată așteptare, s-a lansat ghidul final de finanțare a programului PNRR – Digitalizare IMM, prin care firmele pot obține granturi de până la 100.000 de euro pentru adoptarea tehnologiilor digitale. Vedeți mai jos noutățile despre fonduri nerambursabile, cheltuielile eligibile și criteriile de punctaj pentru a vă depune proiectul de digitalizare a firmei.

One-IT are pregătite exemple de oferte conforme DESI.
Cereți o ofertă instant la unul dintre pachetele de digitalizare predefinite, aici:

Cere OFERTA INSTANT

*Pachetele propuse aici sunt printre cele mai alese de clienți. În cazul în care doriți alt pachet sau o altă ofertă personalizată
în funcție de specificul activității firmei, contactați-ne.

UPDATE, 5 mai 2023:

MIPE actualizează ghidul „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care  să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, ca urmare a necesității de ajustare a acestuia în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2023 privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de MIPE. Actul normativ reglementează participarea instituțiilor financiar-bancare din România, alături de MIPE pentru implementarea proiectelor în relația cu beneficiarii Măsurii 1 Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor. Descărcați aici noul Corrigendum.

Pentru informații detaliate, accesați >> Comunicatul oficial al ministerului. 

Principalele modificări:

 • introducerea în preambulul Ghidului specific a OUG nr. 18/2023;
 • completarea capitolului 1 – DEFINIȚII (partener bancar, cont de tranzit, cont special distinct, perioada de durabilitate a investiției);
 • completarea capitolului 8 – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL, cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 18/2023, privind Mecanismul financiar de implementare al proiectelor, fluxul financiar aferent operațiunilor, monitorizarea și raportarea;
 • introducerea cerinței ca în etapa de evaluare solicitanții să transmită prin modulul Comunicare din platforma proiecte.pnrr.gov.ro documentul de calculul al indicatorilor financiari, în format Microsoft Excel Worksheet (.xlsx), atașat la Planul de afaceri – Anexa 6;
 • introducerea prevederii conform căreia perioada de implementare a proiectului de 12 luni poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 6 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2025;
 • introducerea Anexei nr. 8 – Model contract de finanțare pentru a fi comunicat din timp potențialilor beneficiari de finanțare din PNRR, Măsura 1.

Important: Cererile de finanțare depuse deja vor rămâne în formatul depus.

 

Apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 15.02.2023 până la data de 30.06.2023, iar cererile de finanțare, împreună cu documentele suport se vor încărca în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

În urma consultării publice încheiate în luna noiembrie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat varianta finală a Ghidului de digitalizare, alături de documentele specifice. Aici aveți link către pagina ministerului: https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-conditii-de-accesare-a-fondurilor-europene-aferente-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-in-cadrul-apelului-de-proiecte-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-e/

ASPECTE IMPORTANTE în Ghidul final:

✅ Departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2021.
✅ Microîntreprinderile trebuie să asigure 10% cofinanțare din surse proprii.
✅ Au fost publicate codurile CAEN eligibile – activitatea pe care se aplică trebuie să fie obligatoriu autorizată la data de 31 decembrie 2021.
✅ Pe partea de consultanță rămân eligibile doar cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice – partea de cheltuieli cu consultanța pe partea de scriere proiect și implementare nu mai sunt eligibile.
✅ Sunt eligibile cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT) și obligația auditului DNSH de la final de proiect este anulată.

One-IT, în calitate de furnizor și integrator de echipamente și soluții IT, vă poate ajuta la identificarea echipamentelor și soluțiilor IT eligibile pentru business, precum și la implementarea acestora în cadrul companiei. Noi la One-IT, nu ne ocupăm de dosare și de consultanță pe fonduri nerambursabile – aici vă recomandăm consultanți specializați care vă ajută la realizarea proiectului de finanțare în cadrul programului Digitalizare IMM.

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare (echipamente IT, software, RPA, AR/VR, cloud), completați formularul de solicitare, iar echipa noastră vă va contacta pentru informațiile dorite legate de digitalizarea companiei:

work

Bugetul alocat programului Digitalizare IMM este de: 347,50 milioane euro, sumă ce poate fi suplimentată ulterior.

Granturile de investiții se vor acorda astfel:

➡️ 20.000 – 30.000 euro pentru microîntreprindere;
➡️ 20.000 – 50.000 euro pentru întreprindere mică;
➡️ 20.000 – 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro din luna precedentă lunii elaborării ghidului și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, de către beneficiari.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

În momentul lansării apelului de proiecte “INSTRUMENT DE GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINITE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE”, solicitanții vor depune cererile de finanțare și documentele anexate on-line pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro .

CHELTUIELI ELIGIBILE pe partea de DIGITALIZARE:

 • cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
 • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu servicii pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);
 • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

* Cheltuielile cu servicii de consultanța/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul și cheltuielile cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH) NU pot depăși 10% din valoarea proiectului.
* Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.
* Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.
* Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. b) din OUG nr. 124/2021).

ATENȚIE! Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minimum 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare.

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare şi contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea alocată.

Perioada de implementare a proiectului trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.
Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi.

Criterii de punctare și selecție DIGITALIZARE IMM

 1. Rentabilitatea activității – 15 puncte. Aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile, iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă.
 2. Evoluția profitului operațional – 15 puncte. Acest indicator măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.
 3. Rata activelor de digitalizare și inovare – 20 puncte – sunt activele deținute de companie urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării. Din perspectiva apelului de proiecte, acest indicator urmărește să faciliteze accesul la fonduri pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.
 4. Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei – 20 puncte – indicator care măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii.
 5. Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei – 15 puncte – urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale.
 6. Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național – 10 puncte – industrie alimentară; industrie prelucrătoare; industrie auto; construcții; transport și distribuție; producție; servicii adresate populației; turism.
 7. Apartenența la soldul balanței comerciale – 5 puncte – sold negativ 5 puncte; sold pozitiv 0 puncte.

✅ În cadrul PNRR – Digitalizare IMM, acordarea finanțării se face pe criterii competitive și de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte, în limita bugetului disponibil.
✅ La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2021.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanțiI din programul Digitalizare IMM

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulative o serie de condiții. Iată câteva dintre cele mai importante:

🔹 întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri, înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
🔹 nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
🔹 au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
🔹 suportă din resurse proprii cofinanțarea de 10%;
🔹 nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare și nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen
🔹 nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”;
🔹 nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității;
🔹 nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
🔹 nu prevăd clonarea în scopuri reproductive;
🔹 nu desfășoară comerț sexual;
🔹 nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice;
🔹 nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare;
🔹 nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
🔹 se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Sunt excluse de la finanțare IMM-urile care au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate în domenii din următoarele clase CAEN:
 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 În plus, sunt excluse firmele care desfășoară activitate în:
 • sectoarele pescuitului și acvaculturii,
 • domeniul producției primare de produse agricole,
 • sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în 2 cazuri menționate în Ghid: atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari.
 • activități legate de export către țări terțe sau către state membre, activități legate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate, activități pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Reamintim că IMM-urile care doresc să obțină ajutoare de minimis între 20.000-100.000 de euro trebuie să depună cererea de finanțare în perioada 15 februarie 2023 – 30 iunie 2023.

Vedeți informații utile despre cum să respectați cel puțin 6 criterii de intensitate digitale, pentru a vă spori șansele de a obține finanțare în cadrul programului Digitalizare IMM.

 

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare, completați formularul de solicitare,
iar echipa noastră vă va contacta pentru informațiile dorite legate de digitalizarea companiei:

work

UPDATE, 8 februarie 2023:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat în 08-02-2023 corrigendum-ul nr. 3 la ghidul specific pentru apelul de proiecte Digitalizarea IMM-urilor: PNRR: Corrigendum nr. 3 la ghidul Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro.

Principalele modificări:

 • Modalitatea de calcul a punctajelor s-a modificat – baza de raportare a indicatorilor este acum anul fiscal 2022 – toate punctajele trebuie să fie recalculate pentru solicitanți, deoarece multe firme ce aveau punctaj mare este posibil să obțină acum punctaj mai mic – sau poate invers.
 • Se modifică perioada de durabilitate de la 5 (cinci) ani, la 3 (trei) ani;
 • Valoarea apelului de proiecte se diminuează de la 347,50 milioane euro, la 327,50 milioane euro. 20 de milioane de euro din valoarea prezentului apel vor fi relocați pentru o măsură dedicată susținerii digitalizării IMM-urilor din sectorul agricol.
 • Se introduce posibilitatea de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu maxim 6 (șase) luni, din motive justificate, excepționale care sunt independente de voința beneficiarului, fără a depăși termenul de 30 iunie 2025.

Pentru informații detaliate, accesați articolul dedicat >> A apărut corrigendumul nr. 3 pe apelul pentru Digitalizare IMM 2023 – se modifică ghidul pentru finanțare!

Update, 27 ianuarie 2023:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat corrigendum-ul nr. 2 la ghidul specific pentru apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor. Astfel, MIPE decalează data de depunere a proiectelor în platforma proiecte.pnrr.gov.ro, începând cu data de 15.02.2023 până la data de 18.04.2023, pentru crearea tuturor premiselor elaborării unor aplicații mature, care să răspundă tuturor cerințelor din ghidul specific. Consultați aici anunțul oficial referitor la Corrigendum nr. 2 la ghidul specific pentru Apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor. 

Prin această decalare a datei de depunere a proiectelor, MIPE vine în sprijinul potențialilor solicitanți pentru a facilita aplicarea și înțelegerea criteriilor de eligibilitate, precum și a cerințelor privind îndeplinirea indicatorilor de proiect.

Etapa următoare va consta în publicarea unui corrigendum la ghidul specific, prin care se vor aduce următoarele actualizări esențiale atât în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în etapa de evaluare, contractare și implementare, prin:

 • Clarificări privind fluxurile financiare din cadrul proiectelor (inclusiv număr cereri de transfer);
 • Precizări suplimentare privind formulele de calcul – inclusiv actualizare excel cu formule de calcul;
 • Punerea la dispoziție a Metodologiei privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM;
 • Punerea la dispoziție a Metodologiei privind îndeplinirea criteriilor DESI în urma implementării proiectului de digitalizare;
 • Prezentarea modelului orientativ al Contractului de finanțare.


Calendar orientativ privind apelul de proiecte:

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10:00
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 18.04.2023, ora 24:00
Perioadă etapă evaluare proiecte: 19.04.2023 – 31.05.2023


UPDATE, 12 ianuarie 2023:

Ghidul pentru Apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor a fost actualizat. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un corrigendum la ghidul specific. Consultați aici Ordinul nr. 71/11.01.2023 pentru modificarea Ghidului specific și Anexele Ghidului în format editabil.

Iată principalele actualizări aduse de corrigendum ghidului specific:

➡️ Introducerea codurilor CAEN din domeniul turism (agenții de turism și tur-operatori adică 7911 și 7912) în Lista indicativă a codurilor CAEN aferente domeniilor de activitate considerate prioritare la nivel național (Anexa nr. 3 la OMIPE nr. 3185/2022);

➡️ Clarificarea codurilor CAEN din domeniiul IT neeligibile;

➡️ Precizări suplimentare privind formulele de calcul – inclusiv în format Microsoft Excel cu formule de calcul pentru fiecare criteriu în parte. Descarcă documentul Excel >> Excel Sumar punctaj cu formule de calcul 11.01.2023

➡️ Precizare: Toate formulele vor fi calculate cu 4 zecimale, prin aproximare clasică, matematică;

➡️ Introducerea în Cererea de finanțare a unei secțiuni de punctaj (Sumar punctaj) și informații generale despre firmă.

➡️ La Indicatorii apelului de proiecte, se modifică rândurile 3. și 4., astfel:

Indicatori suplimentari de realizare: Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare (minim 6  DESI).
Indicatori suplimentari de rezultat: Productivitatea muncii în IMM-uri în anul 5 de durabilitate.

Etichete: , , , , , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.