Întrebări și răspunsuri legate de Cheltuieli eligibile: echipamente, soft, soluții IT, automatizari, cloud – privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor”

cheltuieli eligibile

Întrebări și răspunsuri legate de Cheltuieli eligibile: echipamente, soft, soluții IT, automatizari, cloud – privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor” în cadrul sesiunii de prezentare a proiectului organizată de MIPE în luna mai 2023.

În cadrul sesiunii de prezentare a apelului de proiecte Digitalizarea IMM-urilor din luna mai 2023, au fost mai multe întrebări și observații importante pentru solicitanți. O parte dintre acestea au primit răspuns în cadrul evenimentului. Pentru o bună înțelegere, comunicare și transparență, MIPE a publicat în 17 mai 2023 toate întrebările adresate și răspunsurile aferente, grupate pe categorii distincte (Coduri CAEN, DESI, Tipuri de cheltuieli, Cereri de transfer, Condiții de eligibilitate). Astfel, răspunsurile la întrebările formulate în cadrul reuniunii legate de cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor de digitalizare, le puteți regăsi mai jos.

Read More »

Întrebări și răspunsuri legate de DESI privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor”

criterii DESI

Întrebări și răspunsuri legate de criteriile DESI privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor” în cadrul sesiunii de prezentare a proiectului organizată de MIPE în luna mai 2023.

În cadrul sesiunii de prezentare a apelului de proiecte Digitalizarea IMM-urilor din luna mai 2023, au fost mai multe întrebări și observații importante pentru solicitanți. O parte dintre acestea au primit răspuns în cadrul evenimentului. Pentru o bună înțelegere, comunicare și transparență, MIPE a publicat în 17 mai 2023 toate întrebările adresate și răspunsurile aferente, grupate pe categorii distincte (Coduri CAEN, DESI, Tipuri de cheltuieli, Cereri de transfer, Condiții de eligibilitate). Astfel, răspunsurile la întrebările formulate în cadrul reuniunii legate de criteriile DESI, le puteți regăsi mai jos.

Read More »

Seminarul „Oportunități de digitalizare” – demersul One-IT de transformare digitală în business

Digitalizare Eveniment

One-IT a organizat seminarul „Oportunități de digitalizare” – eveniment dedicat companiilor care vor să își eficientizeze activitatea cu ajutorul tehnologiilor IT.

Ne aflăm într-o perioadă cu multe schimbări în modul de organizare și optimizare a activității firmelor românești. În acest context, acest eveniment organizat miercuri, 29 martie 2023, la care au fost prezente 70 de companii, a reprezentat o oportunitate excelentă pentru firmele locale de a obține informații valoroase legate de implementarea noilor tehnologii în fluxul lor de activitate și de a obține răspunsuri la cele mai importante întrebări legate de digitalizare.

În cadrul seminarului, antreprenorii prezenți au avut ocazia să afle detalii esențiale pentru accelerarea procesului de transformare digitală legate de:

🔹 beneficiile implementării de echipamente și soluții IT performante ce aduc un plus de eficiență și productivitate în business;
🔹 informații utile și în premieră legate de liniile de finanțare care se desfășoară la momentul actual pentru finanțarea digitalizării firmelor;
🔹 alternative de finanțare care prind tot mai mult contur în rândul firmelor românești – închirierea de echipamente și soluții IT.

Toate aceste subiecte relevante și de interes pentru publicul prezent au fost abordate în detaliu de experții care au împărtășit din experiența lor dobândită în procesul de digitalizare a companiilor din diverse domenii.

Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile pentru DIGITALIZARE, completați formularul de solicitare, iar echipa noastră vă va contacta:

work Read More »

Informații importante în centralizatorul cu întrebări și răspunsuri Digitalizare IMM – află despre criteriile DESI

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat zilele trecute un centralizator al întrebărilor legate de programul Digitalizare IMM. Află aspecte importante despre criteriile de intensitate DESI – obligatorii în cadrul proiectelor de finanțare.

Pentru că se apropie deschiderea apelului de proiecte a programului Digitalizare IMM și pentru a veni în sprijinul solicitanților de finanțare pentru depunerea proiectelor, MIPE a publicat documentul Întrebări și răspunsuri aferente apelului Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale. Aici se poate accesa comunicatul oficial și se poate descărca centralizatorul întrebărilor care aduc lămuriri la întrebările solicitanților.

Reamintim că apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 15.02.2023 până la data de 30.06.2023.

 

Iată câteva dintre cele mai importante informații:

Atingerea criteriilor DESI

Atingerea criteriilor de intensitate digitală este condiționată de implementarea proiectului și activitățile propuse prin proiect. Criteriile DESI trebuie atinse până la finalizarea implementării proiectului și menținute pe toată durata de durabilitate a proiectului. În plus, se iau în considerare doar indicatorii atinși în urma implementării proiectului.

De reținut:

 • Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI) atins prin proiect, minim 6 indicatori DESI. Acest indicator trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului.
 • Vor fi luate în considerare și criteriile DESI atinse la momentul depunerii cererii de finanțare, în măsura în care prin proiect se bugetează costuri eligibile (prevăzute la capitolul 5 CRITERII DE ELIGIBILITATE, 5.2 Eligibilitatea cheltuielilor, punctul (2) din Ghidul specific) și/sau neeligibile, respectiv face dovada îmbunătățirii indicatorilor și menținerii acestora pe toată durata de durabilitate a proiectului.
 • În cadrul bugetului proiectului pot fi cuprinse și cheltuieli eligibile care nu sunt asociate unui criteriu DESI.

Raportul tehnic IT și analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice

Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT. Acest raport trebuie întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect. Auditorul IT nu poate fi în același timp și furnizor de echipamente / servicii.

Totodată, în raportul de durabilitate (transmis la MIPE anual pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea bilanțului la organele de administrare fiscală, începând cu anul următor finalizării proiectului) se va prezenta situația investiției și atingerea/menținerea indicatorilor asumați prin proiect.

Prin analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie, IMM-ul justifică necesitatea realizării investiției și modul în care investiția contribuie la îndeplinirea criteriilor DESI. Analiza de nevoie va fi descrisă în Planul de Afaceri (Cap.2 Investiția), anexă ce va fi depusă împreună cu Cererea de Finanțare. Aceste servicii pot fi prestate de firme care au domeniul principal de activitate Consultanță în tehnologia informației (CAEN 6202) / domeniul de activitate secundar (CAEN 6202), autorizat la Oficiul Registrului Comerțului.

Instruirea angajaților pentru echipamentele IT achiziționate

Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC și a persoanelor responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi, vor fi cursuri de competențe digitale  acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Informații referitoare la criteriile DESI

Criteriul 1 – Dacă o firmă deja are  înainte de depunerea cererii de finanțare „cel puțin 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri”, poate să propună prin cererea de finanțare ca indicator suplimentar de rezultat –  criteriul DESI – 1 și să prevadă în bugetul proiectului cheltuieli eligibile și/sau neeligibile necesare, în măsura în care face dovada îmbunătățirii indicatorului și menținerii acestuia pe toată durata de durabilitate a proiectului ( în urma implementării proiectului își crește procentul angajaților care folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri, peste 50%).

Criteriul 4 – în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web – Conform Ordinului MIPE nr.217 din data 08.02.2023, anul de referință este 2022.

În interpretarea criteriului 4, B2C înseamnă „business-to-consumer”- este un model de business concentrat asupra vânzării de produse sau servicii către consumatorul final. Un consumator final este persoana care folosește un produs în scopul satisfacerii unei nevoi specifice. Read More »

Îndrumarul pentru îndeplinirea criteriilor DESI pentru fonduri Digitalizare IMM

Indrumar criterii DESI

În 8 februarie 2023 a apărut corrigendumul nr. 3 pe apelul pentru digitalizare IMM, odată cu acesta Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a clarificat și partea de criterii DESI ce trebuie respectate aici.

Update, 15 mai 2023: În 15 mai 2023 a fost actualizat Îndrumarul privind îndeplinirea criteriilor de intensitate digitală DESI. 

Prin urmare, MIPE a venit cu o serie de lămuriri importante pentru IMM-urile care vor să își depună cererile de finanțare pentru a beneficia de granturi de până la 100.000 de euro pentru implementarea de tehnologii digitale.

Pentru cereri de analiză IT, identificare nevoi și ofertă personalizată în funcție de specificul activității firmei, contactați-ne.

Cere OFERTA INSTANT

Criteriul DESI nr. 1: Întreprindere în cadrul căreia cel puțin 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri

– Modul în care este colectată această variabilă are la bază „Numărul mediu de persoane angajate” și este necesară pentru a înregistra procentul total de persoane angajate care au acces la World Wide Web în scopuri comerciale.

– Accesarea internetului doar prin intermediul serviciului de e-mail nu este luată în considerare în această variabilă

Criteriul DESI nr. 2: Întreprindere care utilizează un pachet software ERP (Enterprise resource planning) pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale

– Software-ul ERP poate fi fie instalat și operat în capacitatea hardware a întreprinderii, fie operat ca servicii de cloud computing. De obicei, ERP integrează planificarea, achizițiile, vânzările, marketingul, relația cu clienții, finanțele și resursele umane. Întreprinderile sunt considerate ca utilizând un software ERP dacă folosesc toate sau doar un set de aplicații software (module).

– Software-ul ERP poate fi un software personalizat, creat la comanda pentru sau construit în cadrul întreprinderii, dar există și un pachet software disponibil pentru a îndeplini această funcție. Cu toate acestea, acest pachet software ERP este de obicei construit într-un mod modular.

– Întreprinderile care deja utilizează un ERP în firmă, pot îndeplini acest criteriu dacă implementează un nou software ERP ( cu performanțe superioare celui existent) sau integrării unor module noi la nivelul pachetului software ERP existent, în măsura în care face dovada îmbunătățirii indicatorului și menținerii acestuia pe toată durata de durabilitate a proiectului.

Criteriul DESI nr. 3: Întreprindere care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s

– Întreprinderile pot obține informațiile despre viteza maximă contractată de descărcare a celei mai rapide conexiuni la internet de linie fixă din facturile lor lunare pentru servicii de telecomunicații (internet) sau în contactul cu furnizorii de servicii de telecomunicații (internet).

– Întreprinderile care dețin, la momentul depunerii cererii de finanțare, o conexiune de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s, pot îndeplini acest criteriu dacă justifică necesitatea unei viteze mai mari de download decât cea deținută pentru alte activități pe care urmarește să le implementeze prin intermediul proiectului. Altfel, fără o justificare corespunzatoare, acest criteriu nu se va considera îndeplinit și nu va fi inclus în minimul de 6 criterii DESI.

Criteriul DESI nr. 4: Întreprindere în cadrul căreia vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web

– În vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail.
– Exemple clare de comerț electronic specificate în îndrumar: magazinul online (webshop), formulare web, extranet (dacă există vânzări efectuate în extranet, acestea sunt considerate vânzări web), vânzările prin intermediul aplicațiilor pentru dispozitive mobile sau computere (aplicații web bazate pe browser și aplicații web bazate pe client), vânzarile prin intermediul site-urilor sau aplicațiilor externe ale pieței de comerț electronic.

Criteriul DESI nr. 5: Întreprindere care utilizează IoT (Internet of Things)

– IoT se referă la un întreg ecosistem în care coexistă mai multe tehnologii. Aceste tehnologii pot include RFID, senzori, etichete IP, inteligență artificială, robotică, cloud computing și alte tehnologii, cu condiția ca caracteristicile generale ale IoT să fie prezente, și anume conectivitate, partajarea datelor, controlate de la distanță prin Internet etc. comunicația mașină (M2M).

– Calculatoarele, telefoanele inteligente intră în domeniul de aplicare al acestei secțiuni atunci când sunt utilizate ca „lucruri conectate”. Cazurile în care este implicată utilizarea de bază a computerelor, smartphone-urilor sau imprimantelor, aceasta nu ar trebui inclusă în domeniul de aplicare al acestui criteriu.

– IoT poate include diferite tipuri de conexiuni de rețea prin WAN, WiFi, LAN, Bluetooth, ZigBee, rețele private virtuale (VPN) etc.

Criteriul DESI nr. 6: Întreprindere care utilizează cel puțin o rețea socială

– Întreprinderile care folosesc rețelele sociale sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul rețelei sociale.

– Întreprinderile care utilizează deja cel puțin o rețea socială pot îndeplini suplimentar acest criteriu DESI dacă își intensifică activitatea pe rețelele sociale, dovedită prin deschiderea și utilizarea unui profil de utilizator/cont/licență pe o nouă rețea socială, creșterea numărului de postări, a numărului de urmăritori, a numărului de distribuiri, conectarea contului/profilului cu website-ul companiei, utilizarea de noi funcționalități ale rețelei sociale etc.

Important! Sunt excluse pentru acest criteriu întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.).

Criteriul DESI nr. 7: Întreprindere care utilizează CRM (Customer Relationship Mangement)

– Software-ul CRM poate să fie instalat și operat în capacitatea hardware a întreprinderii, fie operat ca servicii de cloud computing

– Întreprinderile care deja utilizează un CRM în firmă, pot îndeplini acest criteriu dacă implementează un nou sistem CRM (cu performanțe superioare celui existent) sau integrarea unor module noi la nivelul CRM existent, în măsura în care face dovada îmbunătățirii indicatorului și menținerii acestuia pe toată durata de durabilitate a proiectului.

Criteriul DESI nr. 8: Întreprindere care cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare

– Exemple de procese înglobate de serviciile de cloud computing: utilizarea aplicațiilor software pentru finanțe sau contabilitate ca serviciu de cloud computing; utilizarea aplicațiilor software ERP, CRM ca servicii de cloud computing; găzduirea bazei de date a
întreprinderii, utilizarea puterii de calcul pentru rularea software-ului utilizat de întreprindere ca servicii de cloud computing; utilizarea unei platforme de calcul care oferă un mediu găzduit pentru dezvoltarea, testarea sau implementarea aplicațiilor ca serviciu de cloud computing.

Criteriul DESI nr. 9: Întreprindere care utilizează tehnologia de AI (Artificial intelligence)

Sistemele de inteligență artificială pot fi bazate exclusiv pe software, de exemplu: chatbot și asistenți virtuali de afaceri bazați pe procesarea limbajului natural; sisteme de recunoaștere a feței bazate pe viziune computerizată sau sisteme de recunoaștere a vorbirii; software de traducere automată; analiza datelor bazată pe machine learning etc.; sau încorporați în dispozitive, de exemplu: roboți autonomi pentru automatizarea depozitelor sau lucrări de asamblare a producției, drone autonome pentru supravegherea producției sau manipularea coletelor etc.

– Întreprinderile care utilizează deja AI pot îndeplini acest criteriu dacă implementează un nou sistem AI ( cu performanțe superioare celui existent) sau integrarea unor noi funcții/dispozitive la nivelul sistemului existent, în măsura în care face dovada îmbunătățirii indicatorului și menținerii acestuia pe toată durata de durabilitate a proiectului.

Criteriul DESI nr. 10: Întreprindere care cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet

– Utilizatorii au nevoie doar de acces la un dispozitiv cu conexiune la internet și de un cont prin care se face acces la aceste servicii (toate datele sunt stocate într-un cloud online). Exemple de procese ce utilizează servicii de cloud computing utilizate pe internet la nivel de întreprindere:
servicii de cloud computing, cu excepția serviciilor gratuite; e-mail-ul, software de birou, aplicații software de securitate (de exemplu, program antivirus, control acces la rețea), stocarea fișierelor, toate ca servicii de cloud computing.

Criteriul DESI nr. 11: Întreprindere care realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări

– în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail.

– Exemple de comerț electronic bazat pe web: magazinul online (webshop), formularele web, extranetul, vânzările prin intermediul aplicațiilor pentru dispozitive mobile sau computere, vânzările prin intermediul site-urilor sau aplicațiilor externe ale pieței de comerț electronic.

– Printre cheltuileile eligibile se numără și  soluții E-Commerce și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform).

Criteriul DESI nr. 12: Întreprindere care utilizează două sau mai multe rețele sociale

– Presupune deschiderea a cel puțin  2 profiluri/conturi/licențe de utilizator de tip business pe 2 rețele sociale distincte. În plus, IMM-urile care vor să îndeplinească suplimentar acest criteriu, trebuie să facă dovada îmbunătățirii indicatorului pe perioada de durabilitate a proiectului.

ATENȚIE! Pentru a îndeplini criteriul 6 și criteriul 12 în cadrul proiectului, întreprinderile trebuie să aibă deschise cel puțin 3 conturi business pe 3 rețele sociale distinte (una pentru a îndeplini criteriul 6 și alte 2 conturi business diferite de cel de la criteriul 6).

 

Vă prezentăm extrase punctele principale din acest ÎNDRUMAR privind îndeplinirea criteriilor de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare (minim 6 DESI)

Observații:

 • Cheltuielile cu serviciile de consiliere/analiză IT pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul sunt eligibile, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare.
 • Solicitantul are obligația depunerii, împreună cu cererea de finanțare, a planului de afaceri în cadrul căruia trebuie să detalieze care sunt activitățile pe care le propune să le implementeze în vederea îndeplinirii a minim 6 criterii DESI, în corelare cu specificul activității economice a întreprinderii aferent unui cod CAEN autorizat cel mai târziu la data de 31.12.2021

 

Criterii de intensitate digitală

 1. Întreprindere în cadrul căreia cel puțin 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri 

Descriere: Câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul. Determinarea valorii de referință (%) se realizează astfel: Nr. de persoane angajate care utilizează computere cu acces la internet / la Nr. total de persoane angajate;

Exemple de categorii eligibile de cheltuieli: Read More »

A apărut corrigendumul nr. 3 pe apelul pentru Digitalizare IMM 2023 – se modifică ghidul pentru finanțare!

Digitalizare IMM actualizare Februarie 2023

Tocmai a apărut corrigendumul nr. 3 pe apelul pentru Digitalizare IMM – cu finanțări între 20.000 și 100.000 euro. Lucrurile se complică pentru cei care și-au făcut planuri, pentru că se schimbă câteva condiții esențiale cu doar câteva zile înainte de deschiderea apelului!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat în 08-02-2023 corrigendum-ul nr. 3 la ghidul specific pentru apelul de proiecte Digitalizarea IMM-urilor: PNRR: Corrigendum nr. 3 la ghidul Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro

Principalele modificări:

 • Modalitatea de calcul a punctajelor s-a modificat – baza de raportare a indicatorilor este acum anul fiscal 2022 – toate punctajele trebuie să fie recalculate pentru solicitanți, deoarece multe firme ce aveau punctaj mare este posibil să obțină acum punctaj mai mic – sau poate invers.
 • Se modifică perioada de durabilitate de la 5 (cinci) ani, la 3 (trei) ani;
 • Valoarea apelului de proiecte se diminuează de la 347,50 milioane euro, la 327,50 milioane euro. 20 de milioane de euro din valoarea prezentului apel vor fi relocați pentru o măsură dedicată susținerii digitalizării IMM-urilor din sectorul agricol.
 • Se introduce posibilitatea de a prelungi perioada de implementare a proiectelor cu maxim 6 (șase) luni, din motive justificate, excepționale care sunt independente de voința beneficiarului, fără a depăși termenul de 30 iunie 2025.

Read More »

Pachete de digitalizare (exemple) în cadrul programului Digitalizare IMM

Featured

Digitalizare oferta instant

Programul Digitalizare IMM aduce finanțări de până la 100.000 de euro pentru tehnologii digitale implementate în firme. Pentru a fi mai ușor definitivarea cererii de finanțare, oferim mai jos câteva exemple concrete de echipamente și soluții IT eligibile.


Important!
Echipamentele, și soluțiile IT regăsite în exemplele de mai jos respectă criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), obligatorii în program și pot fi subiectul unei oferte dedicate de digitalizare.

One-IT are pregătite exemple concrete pentru pachete de digitalizare.
Cereți o ofertă instant la unul dintre pachetele de digitalizare predefinite, aici:
Read More »

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.