Indicatori digitali (conform DESI) ce trebuie îndepliniți în programele Digitalizare IMM Nord-Vest și Nord-Est

5/5 - (1 vote)

Digitalizare IMM

IMM-urile care vor să beneficieze de granturi de până la 100.000 de euro pentru digitalizarea activității au o nouă oportunitate prin intermediul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, la nivel de Agenții de Dezvoltare Regională, diferite de programul Digitalizare IMM la care s-a închis etapa de depunere a cererilor de finanțare. Vezi mai jos noutățile și informații importante legate de respectarea obligatorie a indicatorilor de rezultat care măsoară intensitatea digitală a activității firmelor. 

UPDATE:

În 29 februarie 2024, s-a publicat CORRIGENDUM nr. 5 la Ghidul Solicitantului PRNV/2023/121/1.

Iată principalele modificări din program conform Corrigendum nr.5:


Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 22.05.2024, ora 10:00, data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.07.2024, ora 10:00

S-au modificat Cerințele privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor:

– O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

– S-a modificat perioada de depunere a cererilor de finanțare în funcție de pragurile de calitate:

Etapa 1: 98 de puncte

Perioada: 22.05.2024, ora 10:00 –04.06.2024

Etapa 2: 95 de puncte

Perioada: 05.06.2024 –18.06.2024

Etapa 3: 90 de puncte

Perioada: 19.06.2024 –02.07.2024

Etapa 4: 85 de puncte

Perioada: 03.07.2024 –16.07.2024

Etapa 5: 70 de puncte

Perioada: 17.07.2024 –30.07.2024, ora 10:00

IMPORTANT: Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin un punctaj inferior cu o diferență mai mare de 2 puncte față de punctajul alocat automat de sistemul electronic la depunere vor fi respinse.

Se înlocuiește – Anexa III.4.a Macheta financiară – aceasta poate fi consultată AICI în lista de documente actualizate și furnizate de ADR Nord-Vest


În acest articol vei afla despre:

➡ Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și Nord-Est a țării.

Deoarece inovația și accelerarea procesului de digitalizare a mediului de business a devenit o prioritate, ambele proiecte au în prim-plan respectarea indicatorilor de rezultat. Astfel, investițiile propuse în cadrul proiectelor, trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală. Aceasta este măsurată cu ajutorul indicatorului „Index de Intensitate Digitală” conform DESI (Digital Economy and Society Index Report 2019  — Integration of Digital Technology) care este definit, utilizând o listă de 12 tehnologii digitale.

Lista celor 12 tehnologii Tehnologii Digitale definite conform DESI 2019 sunt:

 1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională;
 2. Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate)
 3. Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps
 4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
 5. Deține un website sau o pagină de internet
 6. Deține un website cu funcții complexe
 7. Folosește o rețea de social media
 8. Plătește pentru publicitate pe internet
 9. Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie
 10. Emite facturi electronice care permit procesarea automată
 11. Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală
 12. Vânzările web business-to-consumer (B2C) depășesc 10% din totalul vânzărilor online

Pentru cereri de analiză IT, identificare nevoi și ofertă personalizată de digitalizare în funcție de specificul activității firmei, contactați-ne.

Programul Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Apel de proiecte nr. PRNV/2023/121/1) – apel de proiecte competitiv, cu termen-limită de depunere

Investițiile de digitalizare în cadrul proiectelor din program trebuie să țină cont de indicatorii de rezultat care măsoară intensitate digitală. Concret, firmele solicitante trebuie să realizeze în cadrul proiectului minimum 7 din cei 12 indicatori de rezultat menționați în ghid și enumerați mai jos.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite tehnologii digitale, după cum urmează:

1) Internet pentru cel puțin 50% din personalul angajat – se referă la acces la internet pentru minimum 50% din angajați care utilizează computere în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

2) Utilizarea de specialiști TIC – vizează numărul de contracte încheiate cu specialiști IT în vederea oferirii de expertiză de specialitate pentru implementarea soluțiilor informatice (hardware, software, etc.);

3) Bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mare) – vizează numărul de conexiuni la internet de bandă largă cu o conexiune de cel puțin 30 Mbps;

4) Dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% din personalul angajat – se referă la procentul de dispozitive mobile de internet achiziționate pentru cel puțin 20% dintre angajați;

5) Pagina de internet sau pagina de prezentare online – vizează numărul de pagini web fără funcții complexe realizate ca urmare a implementării proiectului);

6) Un site online cu funcții sofisticate – măsoară numărul de pagini web cu funcții complexe realizate ca urmare a implementării proiectului;

7) Prezență în social media – vizează numărul de platforme social media utilizate ca urmare a implementării proiectului;

8) Achiziționarea de servicii de publicitate pe internet – măsoară numărul de soluții plătite pentru publicitate online implementate în cadrul proiectului;

9) Achiziționarea de servicii de calcul de cloud mediu-ridicat – vizează numărul de servicii de cloud computațional mediu înalt achiziționate în cadrul proiectului. În această categorie intră trei modele de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS).

10) Trimiterea de facturi electronice pentru procesare automatizată – adică numărul de sisteme de trimitere de facturi electronice adecvate procesării automate achiziționate în cadrul proiectului;

11) Vânzările web de comerț electronic reprezentând cel puțin 1% din total cifră de afaceri – vizează procentul de vânzări realizate prin intermediul comerțului electronic în anul fiscal următor implementării proiectului;

12) Vânzări web business-to-consumer (B2C) de peste 10% din totalul vânzărilor prin internet – măsoară procentul valorii vânzărilor realizate prin intermediul comerțului electronic de tip business to consumer (B2C) după implementarea proiectului.

IMPORTANT: Pentru fiecare dintre acești indicatori, momentul îndeplinirii este considerat finalizarea perioadei de implementare a proiectului. Excepție fac indicatorii 11 și 12, la care momentul îndeplinirii se consideră Sfârșitul anului fiscal următor celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.

La acești indicatori se adaugă încă 4 indicatori suplimentari, după cum urmează:

 1. Numărul de echipamente TIC achiziționate
 2. Numărul de licențe/aplicații software achiziționate/realizate/dezvoltate/personalizate sau baze de date configurate/implementate
 3. Numărul de semnături electronice achiziționate/închiriate
 4. Numărul de servicii pentru consolidarea securității informatice, recepționate.

Atenție! 

🔹 Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și rezultat prestabiliți ai programului, inclusiv indicatori suplimentari specifici apelului.

🔹 Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011.

🔹 Este obligatorie selectarea și realizarea în cadrul proiectului a cel puțin 7 din primii 12 indicatori prezentați anterior.

🔹 Toți indicatorii suplimentari trebuie menținuți pe toată perioada de durabilitate a proiectului, adică 3 ani după finalizarea investiției.

🔹 Sunt eligibile cheltuieli legate de servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor rehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, care au ca finalitate întocmirea Studiului privind identificarea soluției IT (Aneza III.3). 

🔹 Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Aceasta poate fi extinsă cu cel mult un maximum de 9 luni, dar în orice situație perioada de realizare a activităților nu trebuie să depășească 31.12.2029.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare este cuprinsă între: 10.000 euro – 100.000 euro (echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.)

Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant trebuie să fie de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În situația în care la sfârșitul etapei alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, proiectele care conform alocării automate/autoevaluării punctajului din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau care în urma etapei de evaluare tehnico-financiară au obținut mai puțin de 70 de puncte și 50 sau mai multe puncte vor fi ierarhizate și propuse spre contractare, în funcție de punctajul alocat sau după caz obținut, în ordine descrescătoare, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel de proiecte.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont de ordinea depunerii proiectelor.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte, sunt respinse.

Consultă AICI Ghidul Solicitantului PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

 

One-IT, în calitate de furnizor și integrator de echipamente și soluții IT, poate fi partenerul tău în procesul de digitalizare a companiei.

Îți stăm la dispoziție cu:

✅ Analiza IT pentru identificarea tehnologiilor IT de care ai nevoie pentru digitalizare;

✅ Oferte personalizate conforme cu indicatorii de rezultat pe care trebuie să îi respecți în proiect;

✅ Implementarea proiectului de digitalizare.

Consultă AICI noutățile din programul Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

One-IT are pregătite exemple concrete pentru pachete de digitalizare. Cereți ofertă instant, aici:

Cere OFERTA INSTANT

*Pachetele propuse aici sunt printre cele mai alese de clienți. În cazul în care doriți alt pachet sau o altă ofertă personalizată în funcție de specificul activității firmei, contactați-ne

Important! Echipamentele, și soluțiile IT regăsite în exemplele de mai jos respectă criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), obligatorii în program și pot fi subiectul unei oferte dedicate de digitalizare.


Programul Regional Nord-Est: Transformarea digitală a IMM-urilor (Apel de proiecte nr. PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM) – apel de proiecte necompetitiv, cu termen limită de depunere, cu prag de calitate

Investițiile propuse în cadrul proiectului trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală – măsurată cu ajutorul indicatorului „Index de Intensitate Digitală” conform DESI (Digital Economy and Society Index Report 2019 – menționate mai sus. Consultă aici Ghidul Solicitantului.

Acești indicatori trebuie respectați în ambele programe de Digitalizare IMM.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se încadrează între 15.000 euro – 100.000 euro, echivalent în Lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului, reprezentând maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă valoarea neeligibilă, dacă este cazul.

IMPORTANT!

🔹 Este necesar ca, prin proiectul propus, solicitantul:

 • să-și mărească numărul de tehnologii digitale,
 • după realizarea investiției, numărul tehnologiilor digitale utilizate să fie cel puțin 7 din cele 12 tehnologii digitale, mai sus menționate.

🔹 La fel ca și în cazul Digitalizare IMM Nord Vest, în cadrul programului Digitalizare IMM Nord Est, la momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să anezexe și Studiul de Fezabilitate digitală (Anexa 5), întocmit de Furnizorul de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC. 

🔹 Furnizorul de servicii de consultanță care întocmește Studiul de fezabilitate digitală nu va putea să contribuie la punerea în aplicare a soluției IT, propusă, furnizând echipamente, software și aplicații IT și la întocmirea Raportului de audit tehnic, în cadrul aceluiași proiect.

🔹 Atenție! Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori în afara celor menționați în ghid (cei 12 indicatori specifici apelului de proiecte).

Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsă între  01.10.2023, ora 10:00 – 30.11.2023, ora 10:00, iar cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/.

Înainte de deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+, va fi disponibilă o platformă online, în vederea înregistrării potențialilor solicitanți care doresc să implementeze proiecte de investiții orientate către creșterea nivelului de intensitate digitală. Aceasta va fi utilizată și pentru desfășurarea unui proces de preselecție bazat pe informațiile furnizate de către potențialii solicitanți cu privire la condițiile de eligibilitate https://survey.wb.surveycto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid=  .

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a anunțat prelungirea perioadei de înregistrare a potențialilor solicitanți pe platforma online cu 2 săptămâni, până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00.

Potrivit Ghidului solicitantului, se vor derula următoarele etape:

Etapa 1 Înainte de deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+

Potențialii solicitanți se înregistrează pe platforma de preselecție care poate fi accesată aici. Conform ultimelor modificări, Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a anunțat prelungirea perioadei de înregistrare a potențialilor solicitanți pe platforma online cu 2 săptămâni, până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00. În această etapă, nu se vor încarcă documente în platformă.

 • Pe măsura ce potențialii solicitanți se înregistrează pe platforma online, datele și informațiile furnizate de către aceștia sunt verificate de către o echipă de experți desemnată din cadrul AM PR Nord-Est. Daca este cazul, se pot face corecturi/revizuiri asupra acestor date de către potențialii solicitanți, la recomandarea expertului care a efectuat verificarea. După data de închidere a platformei de preselecție, nu mai pot fi făcute înregistrări noi.
 • Verificarea eligibilității potențialilor solicitanți se va face de către echipa de experți desemnată din cadrul AM PR Nord-Est pe baza datelor și informațiilor înregistrate în platforma de preselecție utilizând criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa 10 – Grila de evaluare în preselecție. Potențialii solicitanți neeligibili vor fi notificați în acest sens.
 • Potențialii solicitanți declarați eligibili în urma procesului de verificare, se vor constitui într-o listă preliminară.

Potențialii solicitanți selectați prin metoda RCT vor primi documentul „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+.

 • Dintre potențialii solicitanți eligibili care nu sunt selectați prin metoda RCT, se va constitui „grupul de control”, față de care, în cadrul proiectului de cercetare al Băncii Mondiale, va fi măsurat impactul rezultat în urma investițiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate, printr-un proces de cercetare controlat. Anumiți parametri ai activității lor economice se vor compara pe parcursul unei perioade determinate de timp cu cele din grupul selectat în vederea finanțării, astfel,  experții Băncii Mondiale vor putea măsura și descrie impactul pe care intervenția noastră o va avea. Aceștia vor fi notificați în acest sens, în vederea inițierii unei colaborări în scopul realizării obiectivelor proiectului de cercetare al Băncii Mondiale.

Etapa 2. Lansarea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+

Solicitanții eligibili vor fi cei cărora le-au fost transmise invitații formale de depunere a cererii de finanțare.

 • Acest apel de proiecte este unul de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, cu prag de calitate. Termenul limită de depunere va fi de 2 luni calendaristice de la data deschiderii apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+. Pragul de calitate se stabilește la 60 de puncte, din cele maximum 100, ce pot fi obținute în cadrul procesului de evaluare tehnică.
 • Cererile de finanțare vor intra în procesul de evaluare în ordinea depunerii și vor fi evaluate în conformitate cu procedura de evaluare, selecție și contractare.

Consultă AICI detalii despre Programul Regional Nord-Est: Transformarea digitală a IMM-urilor.

 

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta pentru informațiile dorite legate de digitalizarea companiei prin programele de finanțare nerambursabilă:

work

Update anterior:

Update, 29 ianuarie 2024: ADR Nord-Vest a publicat în 29 ianuarie 2024 Corrigendum nr. 4 pentru proiectul PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Accesați aici modificările la Ghidul Solicitantului și anexele aferente programului.

Update 29 septembrie 2023: Publicare CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 121 (din 28 septembrie 2023).

Descarcă Ghidul Solicitantului PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest Conform Corrigendum nr. 1 publicat la data de 28 septembrie 2023

La depunerea cererilor de finanțare, solicitanții vor anexa în mod obligatoriu și studiul de fezabilitate întocmit și asumat de un specialist IT care fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Etichete: , , , , ,

Leave a Reply