Măsura 4.1.1. – Finanțări de până la 1 milion de euro pentru digitalizare

5/5 - (1 vote)

măsura 4.1.1.

IMM-urile afectate de pandemia COVID-19 vor putea accesa finanțări nerambursabile între 50.000 și 1.000.000 de euro pentru digitalizare. Află cine poate depune dosarele și toate detaliile despre finanțarea prin POC Măsura 4.1.1. Investiții în Activități Productive.

 

Update 21 februarie 2022: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, vineri, versiunea consolidată a ghidului aferent acțiunii 4.1.1 „Investiții în activități productive”. MIPE estimează că va lansa apelul în data de 21 martie, iar perioada de depunere a dosarelor se va închide în 25 martie 2022.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri nerambursabile reprezentând granturi pentru investiții prin măsura 4.1.1. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În urma analizei recomandărilor primite în perioada de consultare publică a documentului, MIPE, prin AM POC, a publicat, vineri (18 februarie 2022), Ghidul consolidat aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive” >> vezi Ghidul consolidat.

Măsura 4.1.1. înlocuiește Măsura 3, anulată deja de guvern. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358 milioane euro, la care se va aplica o limită de supracontractare de 120%, ceea ce înseamnă că valoarea cumulată a proiectelor finanțate va putea ajunge la 430 milioane euro (360 milioane euro fonduri europene și 70 milioane euro de la bugetul de stat).


Important:

Valorea minimă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, iar valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

➡ Data estimativă pentru lansarea apelului pe această măsură –   21 martie 2022. Aplicanții vor avea la dispoziție o perioadă de 5 zile calendaristice pentru înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicația IMM RECOVER (portalul de granturi IMM administrată de STS și Ministerul Economiei).

Perioada de depunere a dosarelor se va închide în 25 martie 2022.

➡ Durata de implementare a proiectelor nu va depăși data de 31.12.2023.

Investiții (cheltuieli) eligibile pe partea de IT în cadrul Măsurii 4.1.1.

Echipamente informatice (active corporale): laptopuri, desktop-uri, imprimante etc.

Programe informatice (active necorporale) – programe software

** Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

One-IT – integrator de soluții și servicii IT eligibile

Dorești să faci investiții care să-ți ajute afacerea să se redreseze și să îți consolideze poziția pe piață? One-IT, în calitate de integrator de soluții și servicii IT, te poate ajuta cu:

1. Realizare proiect prin consultanții specializați cu care colaborează

Pentru a identifica în mod corect tipul de proiect, consultantul potrivit si punctajul care se poate obține, completează formularul de solicitare de mai jos.

2. Echipamente IT, software – oferte, justificare tehnică

În urma unei experiențe acumulate în ani de zile, îți propunem echipamente, soluții și servicii IT de digitalizare a businessului, de eficientizare și optimizare a întregii activități: Microsoft 365, Windows 10/11, Antivirus Bitdefender Gravity Zone, Corel, Adobe Photoshop, Abbyy FineRead, Storage Craft, software CRM/ERP/CMS etc. Pentru a consulta gama întreagă de soluții software pentru business oferite de One-IT, vezi detalii AICI.

work

Important:

Proiectul care se va depune poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

Condiții de eligibilitate ale IMM-urilor – cele mai importante criterii:

🔹 Firma a fost înființată până la data de 31.12.2018 inclusiv;

🔹 Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

🔹 IMM-ul nu se află în stare de faliment sau lichidare, sau nu este administrat de către un judecător sindic;

🔹 Activitățile comerciale ale firmei nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu se află într-o situație similară cu cele anterioare;

🔹 Reprezentantul legal al societății nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

🔹 Firma nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

🔹 Cifra de afaceri obținută în 2020 este mai mică decât în 2019, cu cel puțin 5%;

🔹 Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019.

Important:

➡ Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 70 de puncte, în limita bugetului alocat. Este important de menționat faptul că minimum 20% din valoarea proiectului trebuie sa se concretizeze in investitii care contribuie la obiectivele de mediu. De asemenea, cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Vezi clarificările publicate de Minister, alături de câteva exemple concrete. >> VEZI AICI. 

De asemenea, verifică întrebările, răspunsurile și observațiile din perioada de consultare publică, AICI.

➡ Conform Ghidului consolidat, vor putea contracta finanțare și firmele care au avut cifră de afaceri 0 lei în anul 2020.

➡ Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, care se depun în platforma electronică IMM RECOVER, până la data menționată în apelul de proiecte.

➡ Pentru detalii legate de criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte, consultă Ghidul Solicitantului, disponibil în forma consolidată.

Sectoare de activitate elibigile

Conform Ghidului Solicitantului, beneficiarii sunt IMM-urile din România care își desfășoară activitatea într-unul dintre următoarele sectoare:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante;
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
Clasa P– Învățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
Clasa S – Alte activități de servicii.

Important:

Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN. De asemenea, Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului.

Pe măsură ce vor veni informări oficiale din partea Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, vom reveni cu informații la zi.

 

Dacă dorești Soluții pentru DIGITALIZAREA AFACERII prin aceste fonduri, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

Etichete: , , ,

Leave a Reply

    • 1

    • 2

    1/2

    Formular SOLICITARE


    This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.