Fonduri digitalizare firmă – Ghid propus finanțare nerambursabilă IMM pentru achiziție echipamente și soluții IT

5/5 - (1 vote)

Fonduri nerambursabile digitalizare

Lansarea de ghiduri propuse pentru finanțări nerambursabile continuă cu Acțiunea 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor. Această acțiune este separată de măsurile de finanțare aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19  descrise de către noi în acest articol: link și care se lansează începând de luni 12 octombrie 2020.

IMM-urile și microintreprinderile din România vor putea obține fonduri europene între  30.000-100.000 de euro, pentru achiziția de echipamente IT (calculatoare, laptopuri, servere) și alte soluții pentru digitalizare.  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

Ghidul se poate citi online aici: Ghidul solicitantului digitalizare IMM  sau descărcare împreună cu îndrumar și anexe de pe site-ul ministerului: 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor

Perioada de consultare publică este de 10 zile, începând cu data de 09.10.2020 până la data de 19.10.2020, ora 17.00. Propunerile şi sugestiile pe marginea documentului pot fi transmise la: tel./fax: 021.311.41.12/ 021.311.39.19 sau la adresa de e-mail la: fonduri.oipsi@adr.gov.ro

Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 axe principale de finanțare: fondurile pentru IMM-urile ce nu au activitate IT și care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de finanțare să dezvolte tehnologii inovatoare.  Propunerea de acum este pentru prima axa, pentru IMM-urile care vor sa se digitalizeze.

Informații importante:

1. IMM-urile vor solicita finanțarea de la Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (deci NU IMM-urile depun proiectele acum în prima fază), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la finalul anului 2020, aceste proiecte ale ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea.

Antreprenorii IMM care doresc finanțarea pentru cei 30.000-100.000 de euro trebuie să fie atenți la anunțurile care vor fi făcute de ADR-urile de care aparțin (în funcție de județul lor). Iată care sunt ADR-urile cu județele arondate și bugetele alocate și link-urile către paginile lor (unde sunt și datele de contact):

  1. ADR 1 Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui): 15.759.000 euro.
  2. ADR 2 Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea): 13.374.000 euro.
  3. ADR 3 Sud-Muntenia  (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași): 14.166.000 euro.
  4. ADR 4 Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea): 10.773.000 euro.
  5. ADR 5 Vest  (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara): 10.593.000 euro
  6. ADR 6 Nord-Vest (județele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 12.897.000 euro.
  7. ADR 7 Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): 12.438.000 euro.
  8. ADR 8 București-Ilfov (Municipiul București și județul Ilfov): 10.000.000 euro.

2. Calendarul pentru IMM-uri de depunere Proiect Digitalizare și implementare începe in 2021

Practic doar ce proiectele mari ale ADR-urilor vor fi aprobate și acestea vor semna contractele de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor) va începe implementare și potențialii beneficiari IMM vor depune către ADR proiectele.  Acestea vor fi evaluate și selectate de ADR-uri pe baza procedurilor de lucru specifice etapelor de evaluare și selecție puse la dispoziție de OIPSI, care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii.

Durata selecției este de maximum 6 luni de la când ADR-ul semnează contractul de finanțare cu OIPSI (Organismul intermediar de la Ministerul Comunicațiilor). Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. ADR-urile vor semna contractul de subvenție cu fiecare IMM selectat și va face plata sumelor aferente ajutorului de minimis către acestea în conformitate cu contractele de subvenție.
IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectelor lor de investiții.

3. O sa fie monitorizare a cheltuielilor efectuate de IMM-uri inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestora

ADR-urile vor monitoriza implementarea si cheltuielile efectuate.

Condiții pentru IMM-urile beneficiare și codurile CAEN excluse

Așa cum am scris mai sus, în acest ghid, solicitanții eligibili sunt ADR-urile, în timp ce IMM-urile sunt grupuri-țintă sau beneficiari finali ai finanțării.

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ:
– sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare. (Criterii de încadrare a IMM – aici).
– nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

– nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
– nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
– nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”.
– nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
– au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Fără videochat – codurile CAEN excluse

La această finanțare sunt eligibile aproape toate codurile CAEN, cu unele excepții. Studiourile de videochat, de exemplu, sunt și ele excluse de la banii europeni, așa cum poate fi interpretată o anumită prevedere din schema de minimis.

IMM-ul beneficiar nu desfășoară „activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare” – prevede schema. Verificați ghidul pentru lista completă cu coduri CAEN

Cheltuieli eligibile prentru IMM-uri legat de fondurile de 30.000-100.000 euro pentru digitalizare

Pentru beneficiarii finali (IMM-urile si microintreprinderile) ai finanțării nerambursabile (ajutorul de minimis), cheltuielile eligibile includ:
a) Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
b) Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
c) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
d) Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
e) Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
f) Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
g) Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
h) Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
i) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
j) Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
k) Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta pentru infomațiile dorite legat de digitalizarea companiei:

work

 

Sursa info: https://mfe.gov.ro/poc-lanseaza-in-consultare-publica-ghidul-aferent-actiunii-2-2-2-digitalizarea-imm-urilor/

Etichete: , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.