Întrebări și răspunsuri legate de Cheltuieli eligibile: echipamente, soft, soluții IT, automatizari, cloud – privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor”

4.9/5 - (12 votes)

cheltuieli eligibile

Întrebări și răspunsuri legate de Cheltuieli eligibile: echipamente, soft, soluții IT, automatizari, cloud – privind apelul „Digitalizarea IMM-urilor” în cadrul sesiunii de prezentare a proiectului organizată de MIPE în luna mai 2023.

În cadrul sesiunii de prezentare a apelului de proiecte Digitalizarea IMM-urilor din luna mai 2023, au fost mai multe întrebări și observații importante pentru solicitanți. O parte dintre acestea au primit răspuns în cadrul evenimentului. Pentru o bună înțelegere, comunicare și transparență, MIPE a publicat în 17 mai 2023 toate întrebările adresate și răspunsurile aferente, grupate pe categorii distincte (Coduri CAEN, DESI, Tipuri de cheltuieli, Cereri de transfer, Condiții de eligibilitate). Astfel, răspunsurile la întrebările formulate în cadrul reuniunii legate de cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor de digitalizare, le puteți regăsi mai jos.

Nr. crt Întrebare Răspuns
1 Puteți da exemple de ”echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale”, pentru a întelege la ce anume vă referiți la categoria de cheltuieli eligibile menționate în cap. 5.2, alin. 2 lit. b? În categoria ”echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale” se pot include acele echipamente cu funcții digitale (automatizare, robotizare) operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI
2 Se consideră eligibile echipamente hardware sau active necorporale pentru realizarea de imagini/editare grafică pentru utilizarea acestor în scopul îndeplinirii criteriului DESI pentru Social Media ? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
Îndeplinirea criteriului DESI pentru Social Media se realizează dacă întreprinderea utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media.
3 Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului – fiind un criteriu DESI care trebuie să fie îndeplinit și pe perioada de durabilitate, trebuie ca achiziția de servicii de acest gen să se efectueze și pe perioada de durabilitate. Totuși, companiile mari care livreaza astfel de servicii (Ex:google) nu au opțiunea de a achita în avans pe patru ani serviciile respective. Se pot achiziționa doar pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate să își asume achiziționarea serviciilor beneficiarul din surse proprii? Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Cheltuielile efectuate/angajate în perioada de durabilitate a unui proiect sunt în sarcina beneficiarului.
4 Pentru un Solicitant care depune proiect pe codul CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, reprezintă o cheltuială eligibilă achiziția unui Plotter? Dar a unui video-proiector sau a unei imprimante? Intră toate acestea la Hardware TIC Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
5 Este permisă înlocuirea de soluții IT existente cu soluții IT mai eficiente și robotizate? Desigur, dacă acestea îmbunătățesc, din punct de vedere al digitalizării,  procesul tehnologic al întreprinderii, conform CAEN autorizat, pentru care se solicită finanțare. Se vor avea în vedere prevederile cap. 2, punctul 2.4. din Ghidul specific consolidat.
6 Pentru un Solicitant care depune proiect pe codul Cod CAEN 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a., reprezintă o cheltuială eligibilă achiziția unui Plotter? Dar a unui video-proiector sau a unei imprimante? Intră toate acestea la Hardware TIC Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
7 Serviciile pt analiza tehnică care se elaborează înainte de depunerea proiectului trebuie să fie și facturate sau pot fi doar elaborate, contractate dar facturate doar dupa ce se aprobă proiectul? Cheltuiala privind analiza de nevoi digitale a unei întreprinderi poate fi efectuată atât înainte cât și după semnarea contractului de finanțare. În perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte (doar pentru cheltuielile cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare) și care se transmit către MIPE în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la confirmarea încadrării în categoria IMM.
8 În cadrul unui atelier de mobilă care momentan utilizează o mașină automată de pus cant utilizarea unei mașini automate de pus cant este cheltuială eligibilă? echipamentul nu are soft și nu se conectează la calculator dar are posibilitatea de selectare și modificarea automata a parametrilor Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
9 Sunt eligibile costurile cu mentenanța soluției digitale în perioada de durabilitate? Nu sunt eligibile costurile cu mentenanta.
10 Achiziția de software de proiectare asistată de calculator este cheltuială eligibilă? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
11 Dacă și alte categorii de servicii se pot întinde pe perioada de durabilitate cu condiția să fie angajate în perioada de implementare (în afara de cele care intră la categoriile de cheltuieli eligibile h) si i) Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
12 Vă rugăm să ne spuneți dacă e obligatoriu ca în proiect să fie inclusă publicitatea aferentă proiectului ca și cheltuială neeligibilă (comunicat de presă la începutul și sfârșitul proiectului) Se vor include în proiect cheltuielile obligatorii cu activitățile  de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Rederesare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi suportate de beneficiar.
13 Pentru un solicitant care depune proiect pe cod CAEN 1011 este eligibilă achiziția sistemelor de supraveghere (camere de supraveghere)? De asemenea achiziționarea unei capsule de prelucrare? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
14 Dacă cheltuielile care se încadreza la: b) cheltuieli aferente achiziționării de…echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente … trebuie să vizeze echipamente pentru un proces existent în cadrul firmei sau poate fi un proces nou (de exemplu: roboți pentru curățenie pot fi achizitionați pentru a presta noi servicii de curațenie de către firmă…sau firma trebuia să fi prestat deja în trecut servicii de curațenie manuale care prin proiect vor fi automatizate și robotizate? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
Procesul supus transformării digitale poate fi unul existent sau unul nou.
15 Puteți va rog să detaliati punctul 3) realizarea rețelei LAN/Wi-fi. Rețeaua LAN/WI-Fi cuprinde acele echipamente (aparatură, cabluri, conectori, etc.) care sunt interconectate și care permit conectarea echipamentelor cu funcții digitale la o rețea de internet
16 În cazul în care societatea are în prezent un Website se consideră eligibilă upgradarea acestui website sau trebuie achiziționat unul nou, independent, având în vedere formularea din secțiunea de categorii de cheltuieli eligibile din Ghid? Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. d) și e) din Ghidul specific consolidat.
17 Fiecare cheltuială eligibilă din buget trebuie să corespundă obligatoriu unui criteriu DESI? așa reiese conform capitulului Plan de Cheltuieli, din  Anexa 6,  publicată cu ocazia ultimului coriggendum. În funcție de specificul fiecarui proiect anumite categorii de cheltuieli eligibile, nu conduc la îndeplinirea nici unui criteriu ( cum ar fi cheltuieli cu consultanța IT, cu auditul, cu  efectuarea cursurilor IT de către personal) Pot fi considerate cheltuieli eligibile și alte cheltuieli care nu conduc la îndeplinirea unui criteriu DESI, dar care sunt prevăzute la Cap. 5 pct. 5.2 Eligibilitatea cheltuielilor
18 Realizarea soluției tehnice este obligatoriu a fi realizată de un consultant IT în faza de depunere sau este suficient dacă este asumată de administratorul societații? Este recomandat dar nu obligatoriu.
19 Este eligibilă achiziționarea de licențe pentru software inclusiv pe perioada de durabilitate a programului? Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
20 Instruirea personalului este eligibilă și obligatorie doar pentru conducerea companiei sau se pot finanța cursuri și pentru persoanele aflate în producție ? Da, se pot finanta cursuri/ instruiri si pentru persoanele aflate in producție, care vor utiliza echipamentele TIC, dar acestea nu sunt obligatorii. Doar cursurile în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii sunt obligatorii.
21 1. Exemplul 1: pentru activitatea de catering, se doreste achiziționarea unui cuptor care poate fi controlat și monitorizat de la distanță prin intermediul internetului. Din punctul nostru de vedere acesta se încadrează ca echipament pentru automatizări integrat cu solutii digitale întrucât automatizează procesul de producție al alimentelor.
2. Exemplul 2: pentru activitatea de închiriere apartament în regim hotelier se doreste achiziționarea purificatoarelor de aer controlabile remote pentru automatizarea fluxului de igienizare a locațiilor ca echipament pentru automatizare sau soluție internet of things.
Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
22 Sunt eligibile echipamentele care au componenta digitală integrată ? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
23 Dacă un proiect nu include Hardware TIC ci doar software mai trebuie să includem cursuri obligatorii pentru personal (deci nu cursul de manager care oricum îl includem)? Doar cursurile în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii sunt obligatorii.
24 În cazul achiziționării de software ERP și CRM sub forma unor servicii de tip SaaS (software as a service), pentru care se achită tarife lunare de acces, se pot achita aceste tarife în avans, pentru întreaga perioada de implementare + monitorizare? Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
Aceste prevederi nu se aplică cheltuielilor reprezentând tarife lunare plătite în avans.
25 Serviciile de mentenanță sau suport pe perioada de implementare și durabilitate pentru website/ERP/CRM – sunt eligibile Nu sunt eligibile. Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
26 Achiziționarea unui aparat foto pentru realizarea de materiale în scopul promovării pe Social media este o cheltuială eligibilă ? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
Îndeplinirea criteriului DESI pentru Social Media se realizează dacă întreprinderea utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media.
27 Sunt eligibile telefonale mobile, camerele video/foto sau tabletele și se încadrează la hardware TIC indiferent de condul caen pe care se aplică? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
28 Daca echipamentele tip CNC pentru producție sunt eligibile și se incadrează la b) cheltuieli aferente achiziționării de…echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, corelate cu un criteriu DESI care va fi atins urmare a implementării proiectului.
29 1. În categoria „cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC” este inclusă și instruirea personalului în ceea ce privește utilizarea software-ului achiziționat sau se referă exclusiv la instruirea privind echipamentele TIC achiziționate?
2. Doar cursurile în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii trebuie să fie acreditate ANC sau și cele de instruire ale personalului care va utiliza echipamentele TIC?
1.În cadrul categoriei „cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC” se pot include și instruirea personalului în ceea ce privește utilizarea software-ului achiziționat ce va fi instalat pe echipamentele TIC.
2.Doar cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc,.
30 Vă rugăm să ne furnizați o definiție pentru ”hardware TIC” (în sensul eligibilității acestora în cadrul programului) sau o listă cu echipamentele care intră în această categorie, pentru că lasă loc de interpretare. Hardware  TIC este ansamblul elementelor fizice și tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, prelucra, transmite, afișa și stoca, apoi suporturile de memorare (dispozitivele de stocare) a datelor, precum și echipamentele de calculator auxiliare — practic, toate componentele de calculatoare și rețele de calculatoare concrete, tangibile.
31 Vă rugam să clarificați eligibilitatea softurilor achiziționate pe baza de licență valabilă 1 an sau 3 ani. Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Ambele pot fi eligibile dacă îndeplinesc prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
32 În cazul achiziționării de software ERP și CRM sub forma unor servicii de tip SaaS ( software as a service), se pot achiziționa licențe de utilizare pentru perioada de implementare + perioada durabilitate? Da, pot fi eligibile dacă îndeplinesc prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
33 Un Abonament anual sistem CRM (4 ani) este eligibil și ok ca durată (1+3 ani)? Da, pot fi eligibile dacă îndeplinesc prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
34 Pe ce rubrici trecem sumele în buget dacă aportul propriu este mai mare de 10% ? Pe eligibil sau pe neeligibil ? Cum trecem un element de cost atat pe eligibil, cât și pe neeligibil (de ex, pot lua ca și AFN max 30.000 euro, dar vreau să achizitionez un singur soft de 50.000 euro)? Sumele care exced plafonul de finanțare prevăzut pentru fiecare tip de întreprindere sunt în sarcina beneficiarului, la rubrica contribuție proprie, pct. III capitolul Surse de finanțare din anexa nr 1 la cererea de finanțare.
35 Pentru îmbunătătire criteriului privind viteza de internet se consideră că achiziționarea unor routere/switch contribuie la acest criteriu ? Nu, criteriul privind îmbunătățirea vitezei de internet se poate îndeplini prin achiziționarea de servicii specifice de la un furnizor de internet care să asigure viteza de download de cel puțin 30Mb/s.
Beneficiarii vor prezenta la ultima Cerere de transfer un Raportul tehnic IT întocmit de un auditor independent/ entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației și care va certifica faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect.
În cazul în care Raportul tehnic IT nu va certifica faptul că au fost îndeplinite minim 6 criterii DESI, în urma implementării proiectului de digitalizare, cererea de transfer nu va fi acceptată la plată.Beneficiarii pot demonstra viteza maximă contractată de descărcare a celei mai rapide conexiuni la internet de linie fixă din facturile lor lunare pentru servicii de telecomunicații (internet) sau în contactul cu furnizorii de servicii de telecomunicații (internet).
36 Licențele de tip abonament pt acoperire cheltuieli tehnice cu soft achiziționat prin proiect, sunt eligibile ? Sunt considerate ca fiind integrate în categoria servicii sau active necorporale ? Nu sunt eligibile licentele de tip abonament pentru acoperire cheltuieli tehnice (suport tehnic, mentenanță) aferente unui soft achiziționat prin proiect.
37 Este eligibilă achiziția unui ecograf (în cadrul unei policlinici) care transmite ecografia pentru interpretare mai multor medici specialiști? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
38 Obiectele de inventar sunt eligibile  ( cele asimilate activelelor corporale) ? În Ghid scrie doar despre amortizarea activelor necorporale. Obiectele de inventar asimilate activelor corporale sunt eligibile.
39 Dacă un soft ERP este vandut ca și pachet Software și nu Licente Software ERP mai este nevoie să fie pe perioada determinată ca să fie amortizabil, sau acesta precizare se aplică doar la licențe? Condiția ca un activ propus spre achiziționare să fie eligibil este ca acesta să fie amortizabil. Cheltuiala cu amortizarea nu este eligibilă în cadrul acestui apel de proiecte.
40 Practic, orice echipament cu soft integrat care contribuie la automatizarea unui proces este eligibil dacă i se construiește o justificare solidă că va contribui la îndeplinirea criteriilor DESI și a celor economice? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
41 O cheltuială poate îndeplini 2 criterii DESI, deodată? Sau mai multe? Da, poate contribui la îndeplinirea a două sau mai multe criterii DESI.
42 Fiecare cheltuială din buget trebuie asociată unui criteriu DESI? Nu toate cheltuielile din buget trebuie asociate unui criteriu DESI.
43 Se poate bugeta doar un singur software dacă îndeplinește proiectul 6 criterii DESI? Se vor avea în vedere prevederile de la cap. 3, pct. 3.6. alin s) din Ghidul specific consolidat – se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI). Un software poate contribui la îndeplinirea mai multor criterii DESI și se vor puncta corespunzător, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
44 În ghid scrie că :Cele 6 criterii DESI sunt aferente proiectului de digitalizare (asociate elementelor de cost din bugetul proiectului), indiferent de numărul de criterii DESI pe care firma le îndeplinește la momentul depunerii proiectului. – deci fiecare cheltuială trebuie asociată unui criteriu DESI? Nu toate cheltuielile din buget trebuie asociate unui criteriu DESI.
45 Pentru codul caen 7420 – Activități fotografice, camerele foto sunt considerate eligibile? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
46 În cazul unei firme de servicii topografice, un GPS  mai performant, care transmite în timp real datele  la  stație, e cheltuială eligibilă? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
47 În cazul unui cabinet stomatologic, este considerată cheltuială eligibilă un scanner intraoral 3D – echipament medical cu software inclus ce scanează digital cavitatea bucală a pacientului pentru a se realiza proteze și monta implanturi cu mare precizie? Pot fi considerate eligibile acele echipamente cu funcții digitale  operaționalizate de unul sau mai multe softuri și care intervin în procesul tehnologic al unei întreprinderi în scopul digitalizării acesteia,  în funcție de CAEN pentru care se solicită finanțare, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
48 Sunt eligibile pentru finanțare inclusiv în perioada de operare a proiectului, licențele pentru dezvoltarea și utilizarea roboților software – RPA (Robotic Process Automation), care se achită folosind o subscripție lunară/anuală? Menționăm că utilizatorii au nevoie de aceste licențe pentru a putea folosi sistemele RPA și beneficia în urma avantajelor oferite de această tehnologie, iar ele ar trebui să fie eligibile în perioada de implementare și durabilitate a proiectului. Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.
49 Sunt eligibile costurile cu mentenanța soluției digitale în perioada de durabilitate? Nu sunt eligibile cheltuielile cu mentenanța.
50 Ce anume e o cheltuială eligibilă? Cheltuielile care sunt identificabile în cap 5 pct 5.2 (1) și (2)
51 Este eligibilă cheltuiala cu upgrade pentru software (alt soft decat ERP sau CRM)? Da, dacă implementarea acestei activități se îmbunătățește nivelul de digitalizare al  întreprinderii, cu condiția ca în Planul de afaceri (punctul 2. Investiția) să se justifice necesitatea realizării investiției și să se descrie modul în care acesta contribuie la îndeplinirea indicatorilor și a criteriilor DESI.
52 Vă rog să confirmați dacă achiziția în timpul perioadei de implementare a unei licențe de 3 ani prentru soft CRM este eligibil sau nu. Sunt considerate eligibile cheltuielile angajate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este prevăzut la cap 5.2  alin (1) lit. b.
Se vor avea în vedere prevederile cap. 5, punctul 5.2 alin (1) pct. f), h) și i) din Ghidul specific consolidat.

 

 

One-IT are pregătite exemple concrete pentru pachete de digitalizare.
Cereți o ofertă instant la unul dintre pachetele de digitalizare predefinite, aici:

Cere OFERTA INSTANT

*Pachetele propuse aici sunt printre cele mai alese de clienți. În cazul în care doriți alt pachet sau o altă ofertă personalizată în funcție de specificul activității firmei, contactați-ne.

Pentru alte detalii legate de oferte de digitalizare sau analiza IT, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta pentru informațiile dorite legat de digitalizarea companiei:

work

 

Sursa info:
https://mfe.gov.ro/informatii-suplimentare-privind-apelul-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologiilor-digitale/

 

Etichete: ,

Leave a Reply

    • 1

    • 2

    1/2

    Formular SOLICITARE


    This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.