Programul Digitalizarea ONG-urilor: schema de ajutor de minimis aprobată

Featured

5/5 - (1 vote)

ONG

ONG-urile românești vor putea să obțină fonduri europene între 25.000 – 70.000 euro pentru digitalizare. În acest sens, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis pentru ONG-urile cu activitate economică. Află noutățile!

În perioada 29.04.2024 – 16.05.2024, ONG-urile își pot depune proiectele în cadrul Apelului Investiția I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, finanțat cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a publicat Ghidul „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”.  ➡️ Descarcă GHIDUL SPECIFIC.

Consultă ➡ AICI ORDIN nr. 984 din 11 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 368 din 18 aprilie 2024.

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Calendar orientativ al apelului de proiecte:

 • 29.04.2024 – 16.05.2024 – etapă depunere proiecte;
 • 17.05.2024 – 30.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
 • 31.05.2024 – 05.07.2024 – etapă încheiere contracte.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru ONG-urile cu activitate economică este de 5,3 milioane EUR (4,5 milioane EUR fără TVA). ONG-urile fără activitate economică vor primi un buget de 4,5 milioane euro (fără TVA) fără a fi necesară o schemă de ajutor de minimis pentru acestea.

Valoarea cofinanțării: minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului depus.

Aceasta este o nouă oportunitate pentru aproximativ 180 de ONG-uri din țară ce vor fi susținute de aceste finanțări în procesul lor de digitalizare și se a-și spori activitatea în folosul comunităților pe care le deservesc.

Scopul ajutoarelor de minimis: sprijinirea ONG-urilor să își digitalizeze activitățile prin investiții în infrastructura digitală, sporirea competențelor digitale ale personalului și ale voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor, dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții).

One-IT, în calitate de furnizor și integrator de echipamente și soluții IT, poate fi partenerul tău în procesul de digitalizare a ONG-ului.

Îți stăm la dispoziție cu:

✅ Analiza IT pentru identificarea tehnologiilor IT de care ai nevoie pentru digitalizare;

✅ Oferte personalizate conforme cu criteriile DESI pe care trebuie să le respecți în proiect;

✅ Implementarea proiectului de digitalizare.

work

Condiții de eligibilitate ONG – printre cele mai importante, enumerăm:

 • sunt organizaţii neguvernamentale (ONG) constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii,
 • au sediul social sau un punct de lucru în România;
 • sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022
 • la data semnării contractului de finanțare nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite.
Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

✅  între 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
✅ între 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
✅ între 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

Consultă aici criteriile DESI ce trebuie respectate în cadrul acestui apel de proiecte. ➡ Finanțări de până la 70.000 de euro pentru ONG-uri prin programul Digitalizarea Sectorului Organizațiilor Neguvernamentale

Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare) și pentru implementarea proiectului, în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.) — cheltuială obligatorie;

c) cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale (programe furnizate de instituții/ organizații de formare/formatori specializați în domeniu) ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației, în valoare eligibilă de maximum 1.500 lei/persoană — cheltuială obligatorie;

d) cheltuieli cu serviciile de dezvoltare de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și participarea angajaților la programe de formare/instruire privind gestionarea de platforme și soluții CRM, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

e) cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziționarea licențelor software pentru server, licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile și pachetelor software tip office), alte programe informatice, în scopul transformării digitale a organizației;

f) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software dedicate sectorului ONG — soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), pentru administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc., aplicații informatice/licențe specifice pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

g) cheltuieli privind realizarea/modernizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

h) cheltuieli cu achiziționarea serviciilor de dezvoltare aferente unui website de prezentare a ONG-ului;

i) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

j) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/ dosare/hârtie în digital indexabil;

k) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;

l) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud computing [software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS)] pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;

m) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect — cheltuială obligatorie, în procent de maximum 5% din valoarea proiectului;

n) cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect (în procent de maximum 10% din valoarea eligibilă);

o) valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la lit. a)—n), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.

IMPORTANT:

 • Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.
 • Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, vor fi suportate de beneficiar.
 • Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de implementare a proiectului vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta pentru informațiile dorite legate de digitalizarea ONG-ului prin programele de finanțare nerambursabilă:

work

 

Etichete: , , , ,

One thought on “Programul Digitalizarea ONG-urilor: schema de ajutor de minimis aprobată

 1. Ioana Iamandii - 30 aprilie 2024 at 9:58

  Buna ziua,
  va rog sa ne transmiteti o oferta (pret si durata de realizare) pentru emiterea unui Raport Tehnic IT in cadrul programului de finantare „Digitalizarea ONG-urilor”.
  Va multumesc.

Leave a Reply