Echipamente și soluții IT prin fonduri nerambursabile pentru activități neagricole în mediul rural [submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR]

Echipamente și soluții IT prin fonduri nerambursabile pentru activități neagricole în mediul rural [submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR] 5.00/5 (100%) 2 votes

fonduri

Antreprenorii români care au afaceri neagricole la sate vor putea obține finanțare prin două linii de fonduri europene (submăsurile 6.2 și 6.4 PNDR) de până la 70.000 de euro pentru afaceri noi sau de până la 200.000 de euro pentru dezvoltare. Iată ce trebuie să știe IMM-urile, firmele mici, PFA-urile și alte tipuri de afaceri pentru a obține ajutoare nerambursabile.


Update 15 octombrie 2021:
Conform Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), se lansează sesiunile de depuneri pentru achiziționarea de echipamente și soluții IT prin fonduri nerambursabile pentru:

🔹 Submăsura 6.2  – perioada de depunere a proiectelor: 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022
🔹 Submăsura 6.4 – perioada de depunere a proiectelor: 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022

Pregătește-ți din timp dosarul de depunere și alege-ți echipamente și soluțiile IT potrivite!

ONE-IT, în calitate de integrator de soluții IT și furnizor de echipamente și soluții IT personalizate, îți pune la dispoziție soluții și servicii IT&C eligibile prin cele două linii de finanțare europene:

➡ Servere / Stații de Back-up date;
➡ Laptop / PC / Stații de lucru;
➡ Soluții și echipamente de Securitate IT;
➡ Echipamente networking / WiFi / infrastructură;
➡ Soluții de productivitate;
➡ Altele: Drone profesionale, sisteme pentru automatizari etc.

Dacă dorești informații despre Soluțiile IT implementate prin Fonduri Nerambursabile, completează formular solicitare,
echipa noastră te va contacta în cel mai scurt timp.

work

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat informații oficiale legate de accesarea de fonduri europene nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) prin Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

 

SUBMĂSURA 6.2 – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

Sprijinul public nerambursabil se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro, pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale.

Scopul submăsurii 6.2 este „de a facilita diversificarea prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, conduce la dezvoltare economică durabilă, creare de locuri de muncă și reducerea sărăciei în spațiul rural”.

Beneficiarii (solicitanții) eligibili care vor putea obține fonduri europene pentru afacerile neagricole în mediul rural sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Această linie de finanțare din fonduri europene nu necesită cofinanțare proprie.

Conform Ghidului Solicitantului consultativ menționează că NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

Domenii eligibile

Activitățile pentru care se solicită fonduri prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii 6.2:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Cheltuieli eligibile

Conform Ghidului solicitantului propus pentru anul acesta, „Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii  şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

Cheltuieli cu achiziția de terenuri – admise dacă suma utilizată se încadrează în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat și dacă achiziția de teren reprezintă o acțiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate – fiind acceptate mijloacele de transport care deservesc exclusiv activitățile propuse prin proiect: Ambulanță umană și veterinară; Autospecială pentru salubrizare; Mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime; Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat); Mașina de măturat carosabilul; Auto betonieră; Autovidanjă; Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant; Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.); ambarcațiuni (bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete etc.).

Nu sunt eligibile pentru obținerea de fonduri UE:

– cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;

– cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;

– cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pragul minim al proiectului este de 15 puncte.

Buget alocat: 50 de milioane de euro

SUBMĂSURA 6.4 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

Pentru submăsura 6.4, sprijinul public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive (cu câteva excepții), iar intensitatea sprijinului este de 70% sau 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, beneficiarul trebuie să asigure 30% sau 10% din cheltuielile eligibile, plus cheltuielile neeligibile în totalitate.

Submăsura 6.4 are câteva scopuri precise, printre care amintim: promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale; stimularea mediului de afaceri din mediul rural; crearea de locuri de muncă; diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale ș.a.

Domeniile eligibile în cadrul submăsurii 6.4 sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Beneficiarii eligibili care pot cere fonduri nerambursabile pentru această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Important: Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

Cheltuielile eligibile pentru acordarea de finanțări sunt următoarele:

 1. Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 2. Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 3. Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 4. Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 5. Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 6. Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 7. Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
 8. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj).
 9. Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului, pentru managementul și pentru implementarea proiectului (eligibile în condițiile specificare în Ghidul Solicitantului)
 10. Mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterniare, autospecială pentru salubrizare, masina cu cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
 11. Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, bărca cu motor, bărca cu vele şi motor pentru turiști etc.
 12. Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole
 13. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 14. Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.
 1. Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității etc.

Buget alocat: 100 de milioane de euro

Pentru a consulta în detaliu informațiile referitoare la submăsura 6.2 și submăsura 6.4 (inclusiv punctajul propus), accesați Ghidurile Solicitantului (Consultativ) aferente, aici.

 

One-IT poate fi partenerul tău pentru digitalizarea și optimizarea activității prin intermediul tehnologiei!

➡ Servere / Stații de Back-up date;

➡ Laptop / Stații de lucru;

➡ Soluții și echipamente de Securitate IT;

➡ Echipamente networking / WiFi / infrastructură;

➡ Soluții de productivitate;

➡ Altele: Drone profesionale, sisteme pentru automatizari, etc.

 

Obține finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C necesare digitalizării activității din zona rurală!

fonduri

 

Ajutăm businessurile să se dezvolte prin intermediul tehnologiei!

Share this article:

Etichete: , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.