A fost lansat Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive”

5/5 - (1 vote)
Ghid masura 411

măsura 4.1.1.

Ghidul solicitantului aferent Investițiilor destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” a fost lansat astăzi.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1 vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:
  a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Pe această măsură, după cum am informat într-un articol precedent, se pot accesa granturi de investiții pentru Digitalizare de până la 500.000 de euro prin POC 4.1.1.  – detalii aici:
Digitalizare cu granturi de investiții de până la 500.000 de euro prin POC 4.1.1.

Pentru oferte de digitalizare cu ajutorul fondurilor nerambursabile, completează formularul de solicitare:
work

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞:

➡️  Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile este de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, iar pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, valoarea finanțării nerambursabile este de minimum 50.000 euro și maximum 500.000 euro;
➡️  Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMM Recover pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, data la care începe perioada de preînscriere;
➡️  Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022;
➡️  Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicația electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se va face începând cu data de 𝟐𝟑 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎.𝟎𝟎, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;
➡️  Apelul se va încheia pe data de 𝟐𝟗 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟑:𝟓𝟗:𝟓𝟗;
➡️  Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMM Recover trebuie transmite pe adresa de e-mail: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro
Ghidul se poate descarca și vizualiza aici:
.

Banii sunt împărțiți astfel:

 • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.
 • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de  supracontractare.

 

Conformarea beneficiarilor la GDPR

Ghidul final al solicitantului a menținut obligația unor potențiali beneficiari ai granturilor de la măsura 4.1.1-POC să desemneze în cadrul întreprinderii un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu regulile GDPR.

Ghidul de finanțare precizează acum și când NU este necesară desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor:
– atunci când nu se prelucrează pe scară largă date cu caracter personal.

Spre exemplu:
• prelucrarea datelor pacientului de către un cabinet medical individual;
• prelucrarea datelor personale referitoare la condamnările penale și infracțiuni de către un cabinet individual de avocatură.

În situația în care solicitantul consideră că nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecția datelor, va justifica acest aspect în Declarația pe proprie raspundere pentru respectarea normelor GDPR.

Se acceptă externalizarea serviciilor GDPR cu condiția ca la prima cerere de prefinanțare/plată/rambursare să se prezinte contractul aferent acestor servicii.

Cheltuiala cu GDPR nu este însă eligibilă din ajutor.

.

Pentru detalii despre digitalizare cu ajutorul fondurilor nerambursabile din măsura 4.1.1. și oferte dedicate, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

 

Etichete: , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.