Rezultate StartUp Nation – Lista aplicanților admiși și respinși la programul de finanțare

Rezultate StartUp Nation – Lista aplicanților admiși și respinși la programul de finanțare 5.00/5 (100%) 2 votes

Startup Nation - Finantare Nerambursabila
Lista aplicanților admiși și respinși la programul de finanțare Start-UP Nation 2018 cu implementare în 2019.

Programul Start-Up Nation și-a ales aplicanții admiși la finanțare. Aceste firme vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de maximum 200.000 de lei. În planurile de afaceri depuse pentru aprobarea finanțării au fost punctate în plus achizițiile de echipamente tehnologice și IT.

Pentru programul Start-Up Nation s-au verificat planurile de afaceri și condițiile administrative și de eligibilitate, de la numărul RUE 1 la 13005.  Aplicanții declarați admiși în limita bugetului, sunt până la numărul RUE 8.646  în funcție de epuizarea bugetului alocat programului, în valoare de 2 miliarde de lei, vor fi chemați la contractare.  Mai există firme aplicante care au status „admis în afara bugetului” – acestea sunt defapt pe o lista de rezervă ce vor putea beneficia de finanțare doar dacă bugetul total permite.

În 31 mai 2019 s-a definitivat verificarea tuturor planurilor de afaceri intrate în procesul de evaluare începând cu data de de 27 decembrie 2018 (moment în care s-a deschis Aplicația pentru înscrierea în programul Start-Up Nation 2018), de către Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului.

Lista aplicanților admiși de principiu la finanțare și lista aplicanților respinși este afișată pe site-ul oficial al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Află dacă planul tău de afaceri primește finanțare prin programul Start-Up Nation, consultând lista.

Descarca Lista Rezultate Verificari Admiși/Respinși – Start-up Nation

Aplicanții vor primi, pe adresele de corespondență, începând de astăzi, 3 iunie, scrisorile de acceptare de principiu la finanțare, precum și scrisorile de respingere cu motivele care au condus la această decizie.

”Astăzi publicăm lista aplicanților admiși la finanțare, așa cum am promis. Pentru a rămâne în grafic, le transmit antreprenorilor să pregătească la timp documentele necesare. Prin acest tip de parteneriat și ediția Start-Up Nation 2018 va fi una de succes”, a declarat Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Aplicanții care primesc scrisoarea de respingere pot depune contestație în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pe adresa Agenției regionale pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare Export. Actul administrativ de respingere se referă la neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Aplicanții declarați acceptați de principiu la finanțare și în limita bugetului alocat vor fi contactați de către echipele Agenției regionale de care aparțin pentru a fi programați la semnarea acordului de finanțare.

Informații tehnice

Pentru a asigura rapiditate în semnarea și înmânarea acordurilor de finanțare, pe baza cărora beneficiarii pot demara implementarea planului de afaceri, îi rugăm pe toți aplicanții admiși, care se regăsesc în lista publicată pe site-ul www.aippimm.ro, până la numărul RUE 8.645 inclusiv, să pregătească următoarele documente:

1. cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3), semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

2. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

3. certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

4. documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderi nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere și documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

ATENȚIE! La ONRC se va solicita documentul emis pentru programul Start-Up Nation!

Imediat după soluționarea tuturor contestațiilor, toți aplicanții declarați admiși în limita bugetului, de la numărul RUE 8.646 până la epuizarea bugetului alocat programului, în valoare de 2 miliarde de lei, vor fi chemați la contractare.

Descarca Lista Rezultate Verificari Start-up Nation

 

Sursa info: http://www.aippimm.ro/

Share this article:

Etichete: , , , ,

Leave a Reply