Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.2

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.2 5.00/5 (100%) 1 vote

In articolul Lămuriri legate de submăsurile 6.2 și 6.4 – fonduri pentru achiziționarea de echipamente IT – punctaje, oferte eligibile   am descris cateva sugestii si recomandari cu privire la punctajul maxim ce se poate obtine.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat informații oficiale legate de accesarea de fonduri europene nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) prin Submăsura 6.2. Aici aveti si ghidul:

Ghidul_Solicitantului_pentru_sM_6.2_-_2021

 

Mai jos aveti Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.2

ANEXA 7

  Anexa 7 – sesiunea 2021
n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din
Diviziune Grupă  Clasă CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4
11   Băuturi
1107

 

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1598

 

1104

 

13 Fabricarea produselor textile
  131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
    1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat)

si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat

 

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1311
   
132 Producţia de ţesături
1320  Producţia de ţesături 1721 1722 1723 1724 1725 1830* 1312
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile 1730 5271* 1313
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare  1760 1830* 1391
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1740* 1392
1393 Fabricarea de covoare şi mochete 1751 1393
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1752* 1394
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1753 1399*
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1754* 1399*
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754* 3663* 1399*
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1810* 1410*
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1821 1410*
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1822 1410*
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1771* 1824* 1410*
142 Fabricarea articolelor din blană
1420 Fabricarea articolelor din blană 1830* 1420
143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1771* 1430*
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1772 1430*
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1910 1830* 1511
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1920* 3663* 1512
152 Fabricarea încălţămintei
1520 Fabricarea încălţămintei 1930* 1520
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn 2020 1621
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1930* 2051* 2052* 3663*(alte pr. Manufacturiere) 1629
17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 2121 1702
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1754* 2122* 1709*
1723 Fabricarea articolelor de papetărie  2123 2222* 1709*
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 2125* 3663* 1709*
18     Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor
181 Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii
1811 Tiparirea ziarelor 2221 1811*
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 2222*

2122*

2125*

1811*
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 2224

2225

1812*
1814 Legatorie si servicii conexe 2223 1812*
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
  2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2412 2011*
  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2413 2330* 2011*
  2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2415 2012
202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2420 2021
203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2430 2022
204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2451* 2023*
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2452 2451* 2023*
205 Fabricarea altor produse chimice
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2463 2029*
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

2462* 2464 2466* 2029*
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442* 2330* 2100*
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2511 2512 2211
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513* 1930* 3663* 2219
222 Fabricarea articolelor din material plastic

* vor fi excluse de la finanţare activităţile de producţie pentru produsele din plastic de unică folosinţă cuprinse în anexa Directivei UE 904/2019

2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2521* 2220*
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii  2523* 3663* 2220*
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524* 1930* 3663* 2220*
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2612 2310*
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică  2615* 2310*
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391
233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  2630 2392*
2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2640* 2392*
234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2621 2393*
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică  2623 2393*
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624 3162* 2393*
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2352  Fabricarea varului şi ipsosului 2652 2653 2394*
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  2661 2395*
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  2662 2395*
2363 Fabricarea betonului 2663 2395*
2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2666 2395*
237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2670 2396
239 Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*
24 Industria metalurgică
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
2433 Producţia de profile obţinute la rece 2733 2811* 2410*
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*
2452 Turnarea oţelului 2752 2431*
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2753 2432*
2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251 Fabricarea de construcţii metalice
2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2811* 2511*
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2812* 2511*
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  2822* 2512*
2529  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2821* 2512*
256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 2851 2592*
2562 Operaţiuni de mecanică generală 2852 2592*
257 Producţia de unelte şi articole de fierărie
2571 Fabricarea produselor de tăiat  2861* 2875* 2593*
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*
2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2956* 2593*
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2871* 2599*
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2872 2599*
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2873 2874* 2599*
2594  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2874* 2599*
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875* 3162* 3663* 2599*
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 2610*
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*
262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 3002* 3230* 2620
263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 3220* 3230* 3162*   3320* 2630
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230* 3650* 2640
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 3162* 3320* 2651*
2652 Producţia de ceasuri 3350* 2652
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 3310* 2660
267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 3340* 3320* 3230* 2670
268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2465 2680
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 3110* 3162* 2710*
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  3120* 2710*
272 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140 2720
273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  3130* 3340* 2731
2732  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 3130* 2523* 2732
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 3130* 2524* 3120* 2733
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 3161* 3162* 2740
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971* 2956* 2750*
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943* 3162*  3120* 3130* 3210* 2790
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
2811 Fabricarea de motoare şi turbine 2911* 3430* 2811
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912* 2913* 2812
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 2912* 2813*
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913* 2813*
2815  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie 2914* 2814
282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
2821  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor  2921* 2971* 2972* 2815
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2922* 3550* 2816
2823  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 3001 3230* 3612* 2817
2824  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2941* 2818
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2923* 2971* 2819*
2829  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2924*  2943* 3320* 2819*
283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2931* 2932* 2953* 2821
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
2841  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2862* 2942* 3162* 2822*
2849  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2943* 2862* 2822*
289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii  2952* 2862* 2824
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2953* 2825
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2954* 2956* 2826
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2955* 2829*
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2956* 2829*
2899  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663* 2829*
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910
292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
  2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 3420* 2920
 
293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3161* 2930*
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3430* 3611* 2930*
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Construcţia de nave şi bărci
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare 3511*, 3611* 3011
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3512* 3012
302 Fabricarea materialului rulant
  3020 Fabricarea materialului rulant 3162* 3520* 3611* 3020
 
309  Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete 3541   3410* 3091
3092  Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3542 3543* 3663* 3092
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099
31 Fabricarea de mobilă
310 Fabricarea de mobilă
3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3310* 3550* 3611* 3612* 3100*
3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării  3611* 3613 3100*
3103  Fabricarea de saltele şi somiere 3615 3100*
3109  Fabricarea de mobilă n.c.a. 3611* 3614* 3100*
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3212  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3622 3350* 3211*
3213  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3661 3350* 3212
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630* 3220
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640* 3230
324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

 

3650* 3240
325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 2442* 3310* 3320* 3340* 1740*  2924* 3250
329 Alte activităţi industriale
3291  Fabricarea măturilor şi periilor 3662 3290*
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524* 3290*
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550*  2871* 2875* 2960* 3420* 3311
3312  Repararea maşinilor  2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 3312
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 2924* 3110*  3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350* 3313
3314 Repararea echipamentelor electrice 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3314
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3511* 3512* 3315*
3317  Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala) 3520* 3543* 3550* 3315*
3319 Repararea altor echipamente 1740* 1752* 2040*  2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 3319
SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35     Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat
   
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau nealimentar

 

4030* 3530
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
  370 Colectarea şi epurarea apelor uzate
    3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu)
   
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile
   
381 Colectarea deşeurilor
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 9002* 9003* 3811
3812  Colectarea deşeurilor periculoase 4011* 9002* 2330* 3812
382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 1450* 2415* 9002* 3821
3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 9002* 2330* 3822
383 Recuperare  materialelor
3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3720 3830*
39 Activităţi şi servicii de decontaminare 
390 Activităţi şi servicii de decontaminare
3900  Activităţi şi servicii de decontaminare 9003* 3900
43 Lucrări speciale de construcţii
431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
  4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4512 4312*
   
432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice 4531* 4534* 4321
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat  4531* 4533 4322
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 2922* 4532 4534* 4531* 4329
433 Lucrări de finisare
4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 2030* 2523* 2812* 4542 4330*
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4543 4330*
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4544 4330*
4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*
SECŢIUNEA GCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
   
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5020* 4520
SECŢIUNEA H -TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 6024* 4923*
4942 Servicii de mutare
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210 Depozitări

 

Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate* pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene

si a

Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

 

*Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare.

 

6312 5210
522 Activităţi anexe pentru transporturi
5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă
5224 Manipulări 6311 5224
5229  Alte activităţi anexe transporturilor 6340* 5229
53 Activităţi de poştă şi de curier
532 Alte activităţi poştale şi de curier
5320 Alte activităţi poştale şi de curier 6412 5320
55   SECŢIUNEA IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
     
  553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
    5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
   
56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
  561 Restaurante
5610 Puncte gastronomice locale

Restaurante*

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare .

5530 5610
562 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
SECŢIUNEA JINFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare 
5811  Activităţi de editare a cărţilor  2211* 7240* 5811
5812  Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 2211* 7240* 5812
5813  Activităţi de editare a ziarelor 2212 7240* 5813*
5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 2213 7240* 5813*
5819  Alte activităţi de editare 2215 2222* 7240* 5819
582 Activităţi de editare a produselor software
5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator 7221* 7240* 5820*
5829  Activităţi de editare a altor produse software 7221* 7240* 5820*
602 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 9220*  6420* 7240* 6020
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 7221* 7222* 7240* 6201
6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  7210 7222* 6202*
6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 7230* 6202*
6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 3002* 7222* 7260 6209
63 Activităţi de servicii informatice
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 7230* 7240* 6311
6312  Activităţi ale portalurilor web 7240* 6312
639 Alte activităţi de servicii informaţionale
6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri 9240* 6391
6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 7487* 6399
SECŢIUNEA MACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 7412 6920
70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
702
7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7414* 0501* 7020*
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi analiză tehnică
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111 Activităţi de arhitectură 7420* 7110*
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7420* 7110*
712 Activităţi de testări şi analize tehnice
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 7430 7120
73 Publicitate și activități de studiere a pieței
  731 Publicitate
  7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
741 Activităţi de design specializat
7410  Activităţi de design specializat 7487* 7410
742 Activităţi fotografice
7420  Activităţi fotografice 7481 9240* 7420
743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7485* 7490*
749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 

Cu excepţia:

 

–         activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

–         activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

–         activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

–         auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

6340* 7487*  7414* 7420* 7460*

 

7490*
75 Activităţi veterinare
750 Activităţi veterinare
7500 Activităţi veterinare 8520 7500
77   Activitati de inchiriere si leasing
  772 Activitati de inchiriere si leasing bunuri personale și gospodărești
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

–         cu exceptia activitatii de leasing operational

 

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă  7450* 9272* 7810
782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7450* 7820
783 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7450* 7830
79   Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica
  791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
    7911 Activitati ale agentiilor turistice 6330 7911
    7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330 7912
   
  799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330

9232

9234

9262

9272

7920
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 4531* 7460* 8020
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
  811 Activităţi de servicii suport combinate
  8110  Activităţi de servicii suport combinate 7032* 7514* 8110
 
812 Activităţi de curăţenie
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7470* 8121
8122 Activităţi specializate de curăţenie 7470* 8129*
8129  Alte activităţi de curăţenie 9003* 7470* 8129*
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activităţi de secretariat şi servicii suport 
8211  Activităţi combinate de secretariat 7485* 8211
8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 7485* 6411* 8219
823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 7487* 8230
829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292 Activităţi de ambalare 7482 8292
8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7485* 7487* 7513* 8299
SECŢIUNEA QSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi
stomatologică
8621  Activităţi de asistenţă medicală generală  8512* 8620*
8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată  8512* 8620*
8623  Activităţi de asistenţă stomatologică  8513 8620*
869 Alte activități referitoare la sănătatea umană
  8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.

871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală
  8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală
889 Alte activități de asistență socială, fără cazare
  8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a
SECŢIUNEA RACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9231* 9234* 9000*
9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9231* 9232* 9234* 9000*
9003  Activităţi de creaţie artistică  9231* 9240* 9000*
9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*
93    Activitati sportive, recreative si distractive
  931 Activitati sportive
    9311 Activitati ale bazelor sportive 9621 9311*
    9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9312
    9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304* 9311*
    9319 Alte activitati sportive 9262* 9319
   
  932 Alte activităţi recreative şi distractive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9233
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9234* 9272* 9262*
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
 
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 7250*
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii  3220* 5274*
952 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 2932* 5272* 9522
9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 5271 5274* 9523
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 3611* 3612* 3614*
9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 5273
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 1740* 3630* 3640* 5274*
96 Alte activităţi de servicii
960 Alte activităţi de servicii
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9301 9601
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9302 9602
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci 9303 9603
9604 Activităţi de întreţinere corporală 9304* 9609*
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.

 

 

 

 

Etichete: , ,

Leave a Reply