Femeia Antreprenor – despre ce trebuie să ții cont la achiziția pachetului digital și decontarea cheltuielilor

5/5 - (1 vote)

femeia antreprenor

Proiectele acceptate în programul Femeia Antreprenor pot trece la etapa de achiziții și implementare. Află despre ce trebuie să ții cont la achiziția >> pachetului digital și la depunerea decontului.

După semnarea acordului de finanțare și deschiderea conturilor curente la băncile creditoare de către firmele acceptate în programul Femeia Antreprenor, urmează etapa de achiziție, decont și rambursare a cheltuielilor.

One-IT, în calitate de furnizor și integrator de echipamente și soluții IT, te ajută și cu:
 • identificarea și înlocuirea echipamentelor și soluțiilor IT din pachetul digital inclus în proiect, în cazul în care nu mai sunt disponibile pe piață;
 • furnizarea documentelor de decont (legate de cheltuielile IT) necesare pentru cererea de rambursare a cheltuielilor din proiect.

work

Regăsești mai jos etapele pe care trebuie să le respecte firmele care au aprobate proiectele, alături de recomandări și informații valoroase ce te ajută la achiziția și decontarea corectă a cheltuielilor.

1️⃣ Semnarea acordului de finanțare

 1. După ce firmele solicitante sunt acceptate în urma verificărilor, aplicația informatică va genera un acord de finanțare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicația electronică.
 2. După semnarea acordului și reîncărcarea lui în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (în max. 20 de zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare), firmele admise vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.

ℹ️ Acordurile de finanțare în cadrul Programului se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.

2️⃣ Achiziția echipamentelor și soluțiilor eligibile – conform cererii de finanțare

IMPORTANT:

➡️ La achiziție, beneficiarul trebuie să implementeze fiecare cheltuială eligibilă, așa cum a fost trecută la depunerea cererii de finanțare.

➡️ De reținut este faptul că „fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”, cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii”.

➡️ Solicitanții care au semnat acordul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).

➡️ Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR).

➡️ Ajutorul financiar va fi acordat numai dacă activele achiziționate există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

✅ În cazul în care, din varii motive, pentru partea de pachet digital (cheltuială obligatorie în program), nu mai există stocuri la furnizori ale echipamentelor/ soluțiilor IT specificate în proiect, „beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial”.

One-IT te poate ajuta la înlocuirea echipamentelor și soluțiilor IT eligibile pentru business, precum și la implementarea acestora în firmă.

În situația în care nu mai sunt stocuri la furnizor, One-IT te ajută la găsirea unor alternative de echipamente/soluții IT care să respecte specificațiile procedurii programului Femeia Antreprenor și la implementarea acestora în cadrul proiectului aprobat.

 

Pentru achiziția și implementarea cheltuielilor digitale în proiectul aprobat, completează formularul de solicitare iar echipa noastră te va contacta în cel mai scurt timp!

 

work

Atenție! În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2023, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii de rambursare (Anexa 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

3️⃣ Transmiterea cererii de rambursare

Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la momentul transmiterii electronice a cererilor de rambursare se anexează toate documentele justificative conform Anexei 7 la procedura Programului.

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului sau on-line a reprezentanților instituției bancare partenere sau a reprezentanților AIMMAIPE/MAT.

În situația în care, la momentul certificării, se constată lipsa parțială sau totală a bunurilor achiziționate prin program, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea;

4️⃣ Plata acordurilor de finanțare și decontarea cererii de rambursare

Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Programului după primirea acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.

Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți, (Anexa 6).

Important! Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obținut punctaj și ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția aferentă acestor procente să fie îndeplinită.

Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:

 1. După primirea facturilor și efectuarea integrală a plăților, beneficiarul transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și documentele justificative aferente acesteia, conform anexei 7.
 2. AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și după aprobarea cheltuielilor, banca este notificată automat de către aplicație și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente.

AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

5️⃣ Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului

Monitorizarea și controlul beneficiarilor se va face de către UIP (Unitatea de Implementare a Programului) din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plății AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanțare.

Resurse utile programul Femeia Antreprenor:

Procedura Femeia Antreprenor 2022
Anexa 1-Formular Inscriere
Anexa 2-declaratie ajutor de minimis
Anexa 3-declaratie IMM
Anexa 4-calcul intreprinderi
Anexa 5-lista agentii
Anexa 6-acord de finantare
Anexa 7-cerere de rambursare
Anexa 8-formular decont
Anexa 9-cerere tip renuntare
Anexa 10-imputernicire
LISTA PARȚIALĂ A BENEFICIARELOR ADMISE DE PRINCIPIU LA FINANȚARE

Etichete: , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.