Start-Up Nation 2022 – ghid, procedura și grila punctaj publicată în Monitorul Oficial (condiții și particularități noi)

Start-Up Nation 2022 – ghid, procedura și grila punctaj publicată în Monitorul Oficial (condiții și particularități noi) 5.00/5 (100%) 1 vote

Startup Nation - Finantare NerambursabilaStart-up Nation 2022, ediția a treia a acestui program de succes pentru antreprenorii care au un Start-Up (sau înființează o firmă nouă) și care doresc să beneficieze de finanțare nerambursabilă, au procedura și grila punctaj publicată în Monitorul Oficial.

 

Update 19 iulie 2022:
În 19 iulie 2022, de la ora 10:00, au început înscrierile în programul Start-Up Nation 2022! Cei care doresc să beneficieze de finanțări de până la 200.000 de lei își pot depune cererile de finanțare pe platforma IMM RECOVER în următoarele 30 de zile lucrătoare (de la data lansării). Deja s-au înscris peste 1500 de firme. 

ℹ️ Atenție! La punctaje identice, departajarea se face în favoarea procentului mai mare investit în echipamente – verificați ACUM, aici oferta cu cele mai bune șanse de departajare pentru echipamente IT:

Start-Up Nation  Ordinul ministrului Antreprenoriatului și Turismului, nr. 1.111/28 iunie 2022, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation — ROMANIA” apare publicat în Monitorul Oficial nr 635, partea I, iar procedura este anexă la acest ordin, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 635 bis. Vezi toată procedura publicată aici: link

Particularități în cadrul ediției 2022:

 • Pachetul digital (voucher de digitalizare) obligatoriu în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile – acesta poate să conțină una sau mai multe dintre următoarele cheltuieli: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv laptop, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • Se puncteaza cu 20 de puncte ponderea investițiilor în echipamente tehnologice mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;
 • Se punctează debutul în afaceri –  Asociații/acționarii care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) – primesc 10 puncte;
 • Investițiile bazate / fundamentate pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat primesc 10 puncte. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului CAEN pentru care solicită finanțare;
 • Se punctează cu 20 de puncte activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală mai mare sau egală cu 1% conform situației ONRC;
 • Aport financiar propriu de 15% (pentru punctaj maxim pe criteriul aferent din grila de selecție).

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte; Având în vedere că numarul de brevete invenție este mic la nivel de România estimăm că punctajul cel mai probabil cu care se va intra la finanțare va fi de 90 puncte.

Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile prin StartUp Nation sau Voucher Digitalizare completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

O altă particularitate este echipamentul tehnologic care s-a detaliat pentru firmele din domeniul IT:
„Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu”.
Pentru aceste firme vor fi considerate echipamente tehnologice doar cele hardware și doar ce depășește pachetul digital obligatoriu.

➡️ Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii, înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020 inclusiv, vor putea obține prin intermediul Start-Up Nation, fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

➡️ Înscrierea în program, creare profil, user, parolă și completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obținerii finanțării se vor face online pe linkul https://granturi.imm.gov.ro/. După lansarea programului, depunerea cererilor de finanțare se va realiza timp de 30 de zile lucrătoare.

 

Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare Start-up Nation România 2022

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC5 20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC5 15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum și activități de Servicii și Comerț5 10
Valoarea aportului propriu
B 1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Criterii aferente investiției
C 1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15

 

3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1
D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0

 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2
E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 0
 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3

F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria

răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0
Criterii aferente debutului în afaceri
G

 

 

 

 

 

H

1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 10
2 Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. 0
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4
1 Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 10
2 Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. 0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte, iar punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale vor prevala:

 • punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
 • punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
 • punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
 • punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
 • punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
 • valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
 • data şi ora înscrierii în program.

 

Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile prin StartUp Nation, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

Istoric update-uri:

Update 12 iulie 2022:

Programul Start-Up Nation 2022 se lansează marți, 19 iulie 2022, ora 10:00, conform declarației date de ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, în cadrul conferinței de presă avute la Guvern.

Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover. Sesiunea de depunere a planurilor de afaceri va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere.

Share this article:

Etichete: , , , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.