Sesiunea de depuneri Start-Up Nation 2022 s-a încheiat – 15319 de firme start-up-uri în așteptarea rezultatelor și lista finală

5/5 - (1 vote)

Rezultate Start-Up Nation lista firme

Update 06-septembrie-2022 cu LISTA FINALĂ: 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului face publică lista aplicanților înscriși în cadrul Pilonului 1 Start-Up Nation România, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la finanțare! Această primă evaluare este realizată automat de către aplicația electronică granturi.imm.gov.ro, pe baza documentelor încărcate de către solicitanțiLista poate fi descărcată de aici (click)!

Momentan se poate observa că bugetul alocat a acoperit 6517 de dosare, iar departajarea s-a făcut la 90 puncte și începând de la 89.58 % – procent investiții în echipamente tehnologice.

Ministerul anunță:

Cea de-a doua etapă de evaluare constă în analizarea informațiilor transmise de către aplicanți prin intermediul formularelor de înscriere. Astfel, în vederea admiterii cererilor de finanțare, echipa tehnică a ministerului și personalul din cadrul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului vor verifica completarea tuturor câmpurilor de către solicitanți, eligibilitatea codului CAEN Rev 2, inclusiv legăturile activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, precum și încadrarea în categoria IMM și declarațiile asumate.

În funcție de rezultatele celei de-a doua etape de evaluare, aplicanții vor primi fie decizie privind acceparea de principiu la finanțare, fie decizie privind respingerea la finanțare. Există și posibilitatea solicitării de clarificări suplimentare. În acest sens, aplicanții au obligația de a urmări permanent contul de pe platforma granturi.imm.gov.ro și informațiile postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale. 

Totodată, subliniem că vor fi eligibile doar cheltuielile efectuate din contul de grant, special deschis de către beneficiar pentru implementarea proiectului, ulterior alocării grantului și depunerii cofinanțării, și care respectă lista de cheltuieli impusă de legislație.

Sursa info: http://turism.gov.ro/web/2022/09/06/lista-aplicantilor-inscrisi-in-cadrul-pilonului-1-start-up-nation-romania-in-ordinea-descrescatoare-a-punctajelor-obtinute/

Sesiunea de înscriere a cererilor de finanțare pe Start-Up Nation 2022 s-a încheiat în 1 septembrie, ora 20:00 – 15319 de firme start-up-uri așteaptă acum rezultatele și lista finală de aprobări.   

Antreprenorii care au dorit să obțină finanțare de până la 200.000 de lei pentru start-up-uri au avut la dispoziție 30 de zile pentru a-și depune cererile de finanțare. Astfel, în perioada 19 iulie – 01 septembrie 2022, a fost deschis apelul pentru înscrierea proiectelor. Cu toate că se preconiza prelungirea perioadei de înscriere pentru Pilonul I și II, în urma numărului final de aplicanți, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat prelungirea sesiunii de aplicare cu încă 30 de zile doar pentru Pilonul II – Diaspora. Românii din Diaspora pot depune cererile de finanțare online, până la data de 03.10.2022, ora 20:00, pe IMM Recover.

„Ținând cont de solicitările de a prelungi perioada de înscrieri la Pilonul II – Start-Up Nation Diaspora, venite din partea mediului de afaceri, și pentru a veni în sprijinul unui număr cât mai mare de întreprinderi înființate de cetățenii români din Diaspora, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a decis prelungirea perioadei de înscrieri în cadrul Pilonului II al schemei până la data de 03.10.2022, ora 20:00”, a transmis Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Bilanțul final la închiderea sesiunii de înscriere Start-Up Nation 2022

La închiderea sesiunii de înscriere, bilanțul arată:

 • 15319 de cereri depuse pe platforma IMM RECOVER pentru Pilonul I România
 • 721 de cereri depuse pe platforma IMM RECOVER pentru Pilonul II Diaspora – aici depunerile s-au prelungit.

În fiecare proiect a fost obligatoriu Pachetul Digital – vezi aici o selecție a celor mai cerute pachete digitale la One-ITLink

Lista finală poate fi consultată pe site-ul IMM Recover: https://granturi.imm.gov.ro/#/transparency/sun

Un criteriu important de departajare, ce poate cântări greu la evaluarea cererilor de finanțare depuse, este ponderea investițiilor în echipamente tehnologice (inclusiv echipamente IT) mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere.

Pachetul digital – componentă importantă în program

Conform ghidului solicitantului, pachetul digital – cheltuială obligatorie de 25.000 de lei din totalul cheltuielilor eligibile – poate conține una sau mai multe dintre următoarele:

🔹 echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator/ multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, telefoane smart, tablete;

🔹 soft/softuri și licențe necesare desfășurării activității;

🔹 site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli de înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line;

🔹 semnătură electronică.

* Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

Despre Pachetul Digital obligatoriu în programul Start-Up Nation 2022 >> INFO DESPRE PACHETUL DIGITAL OBLIGATORIU <<

 

Bugetul alocat Start-Up Nation 2022

Menționăm că bugetul alocat schemei de minimic pentru anul bugetar 2022 este de 1.500.000 de lei din care:

Pilonul I Start-up Nation România — 1.300.000.000 lei;

Pilonul II Start-up Nation Diaspora — 200.000.000 lei.

În prezent, acest buget alocat pentru pilonul I este de 1,3 miliarde de lei; la valoarea maximă a ajutorului, acest buget ar ajunge pentru 6.500 de firme eligibile, practic nici jumătate din numărul solicitanților. Este posibil, însă, ca, la o a doua rectificare bugetară, MAT să primească credite de angajament suplimentare, care să acopere un număr maxim de 10.000 de beneficiari la valoarea maximă a ajutorului nerambursabil.

Ce urmează după etapa de înscriere a proiectelor în cadrul Start-Up Nation 2022?

Conform Procedurii de implementare a Programului ”Start-up Nation – ROMANIA”, după finalizarea etapei de înscriere:

✅ Aplicația va genera 2 liste distincte de înscriere ce vor respecta ordinea la finanțare conform procedurii (o listă aferentă pilonului II Diaspora și o listă aferentă Pilonului I România).

✅ În maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de înscriere, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, iar ministerul va posta pe site listele aplicanților înscriși în ordinea numerelor RUE, pentru fiecare dintre cei doi piloni ai Programului.

✅ Verificarea veridicității informațiilor înscrise în formularul de înscriere și ale tuturor informațiilor necesare se va face în ordinea numărului RUE și în limita bugetului aprobat.

✅ În cazul admiterii cererii de finanțare se va emite Decizie privind acceptarea de principiu la finanțare.

✅ În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare clarificare în contul din aplicația electronică. Răspunsurile la clarificări se încarcă în aplicație în 5 zile de la transmitere.

✅ Pentru aplicanții acceptați, aplicația informatică va genera acord de finanțare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicația electronică.

✅ Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca acordul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării, în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

✅ Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.

✅ MAT, prin AIMMAIPE, va transfera în contul/conturile de tranzit deschis/deschise la instituțiile de credit partenere, cu rol de agenții de implementare, bugetele reprezentând ajutor de minimis.

✅ În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.10.2023, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (Anexa 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.

Consultă în detaliu următoarele etape, accesând Procedura de implementare a Programului >> AICI


Pentru informații legate de Fondurile nerambursabile și echipamente/soluții IT eligibile în cadrul următoarelor programe de finanțare, completează formularul de solicitare, iar echipa noastră te va contacta:

work

 

 

 

Etichete: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.