S-au publicat propunerile privind acordarea de granturi pentru IMM-uri

S-au publicat propunerile privind acordarea de granturi pentru IMM-uri 5.00/5 (100%) 1 vote

granturi IMM

Ținând cont de faptul că în această perioadă dificilă, IMM-urile au fost puternic afectate, sunt necesare măsuri de sprijin pentru deblocarea și restartarea activităților economice. În acest context, Ministerul Fondurilor Europene a publicat Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

 

OUG prevede deschiderea a trei scheme de finanțare pentru IMM-uri și PFA-uri:

1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile: 2.000 de euro

Microgranturile se acordă sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro fiecare. Bugetul alocat este de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Beneficiarii acestor microgranturi sunt:

  • IMM-urile care nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
  • PFA-urile, ONG-urile (cu activitate economică prevăzută la anexa 1 a OUG);
  • PFA-urile/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Domeniile de activitate eligibile în cadrul măsurii 1 (Microgrant pentru capital de lucru):

2. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor: 2.000 -150.000 de euro

Granturile pentru capital de lucru se alocă sub formă de sumă forfetară, referindu-se la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă.

Valoarea granturilor este variabilă, iar alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Granturile se acordă beneficiarilor care:

  • au obținut certificat de situații de urgență;
  • care au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
  • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului;
  • mențin sau suplimentează numărul de salariați față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Din păcate, în urma acestor criterii, vor fi eliminate de la acest ajutor de stat, firmele care (deși afectate) nu au solicitat certificat CSU pe perioada situației de urgență (de ex.: firme din domeniul HoReca). Însă, acest aspect ar putea fi rediscutat în perioada de consultări.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Domeniile de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 (Grant pentru capital de lucru):

3. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor: 50.000-200.000 de euro

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Granturile nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor, care trebuie să vină cu un aport de minimum 15% din valoarea grantului solicitat din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Granturile pentru investiții au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări de la bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Bugetul total este de 550.000.000 de euro din care 415.870.000 de euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 de euro cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 de euro contribuția proprie.

Domeniile de activitate eligibile în cadrul măsurii 3 (Grant pentru investiții în activități productive):

 

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții aferente măsurii 3 (grila de punctaj):

 

Specificații:

Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri de modificare pentru forma finală a OUG până pe 19 iulie 2020.

Semnarea contractelor pentru acordarea ajutorului de stat are ca dată limită, 31 decembrie 2020.

Întreaga documentație publicată o poți descărca de AICI, de pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene (Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene).

Gabriela

ONE-IT - Smart technologies, Cyber Security, Cloud, integrated IT solutions for business productivity.
Detalii despre noi: echipa One-IT

Share this article:

Etichete: , ,

Leave a Reply