Finantare nerambursabila 90% pentru dezvoltarea si modernizarea activitatii firmelor

Finantare nerambursabila 90% pentru dezvoltarea si modernizarea activitatii firmelor 5.00/5 (100%) 1 vote

Finantare
In 06-iulie-2015 a fost lansat Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2015. 

Acest program este o sansa pentru firmele si afacerile din Romania sa isi modernizeze activitatea prin investie finantata inclusiv pentru tehnica de calcul si echipamente IT.
Obiectiv programului:
– intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
– dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata;
Finantarea este maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile efectuate.
– valoarea totală a AFN este de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

.

Va prezentam tabelul cu  ACTIVITĂŢI  ŞI CHELTUIELI  ELIGIBILE:
Nr. crt.  

Activităţi eligibile

Valoarea maximă a finanţării pe activitate

– lei  –

1. Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.) 60.000
2. Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

 

4.000
3. Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

 

5.000
4. Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

 

4.000
5. Achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; 135.000

 

6. Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

 

135.000

 

7. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; 30.000
8. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 135.000
9. Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 135.000
10. Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/ sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat; 12.000
11. Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate[2], (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au alt site; 8.000
12. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie5 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 135.000
13. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ şi servicii; 10.000
14. Participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 10.000
15. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit; 8.000

 

16. Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul programului6; Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.17, mai puţin consultanţa dar nu mai mult de 5769 lei
17. Achiziţionarea de servicii de consultanţa primită în scopul întocmirii documentaţiei şi  implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;

 

Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului cumulat cu poziţia nr.16, mai puţin consultanţa

dar nu mai mult de 5769 lei

 

Share this article:

Etichete:

Leave a Reply