Ghid propus în consultare publică: programul „Digitalizare IMM” cu fonduri nerambursabile – tehnologii digitale, echipamente și soluții IT cu 100.000 euro finanțare

5/5 - (2 votes)

Ghid digitalizare

A fost lansat ghidul pentru Digitalizarea IMM – până la 100.000 euro finanțare;
PNRR – Ghidul specific pentru instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere pentru adoptarea tehnologiilor digitale, în consultare publică.

Update 4 noiembrie 2022: Perioada de consultare publică privind ghidul de finanțare a programului pentru digitalizarea IMM-urilor s-a prelungit până în 18 noiembrie 2022. MIPE dorește să răspundă „interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficiari în accesarea apelului privind adoptarea tehnologiilor digitale”. Prelungirea dezbaterilor publice duce, în mod normal, și la amânarea apelului de proiecte care era estimat să fie deschis în 5 decembrie 2022. Astfel, cei care doresc să obțină fonduri între 20.000 – 100.000 de euro pentru digitalizare vor trebui să mai aștepte puțin.

Propunerile de îmbunătățire a apelului „Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care  să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale” vor fi trimise până în 18 noiembrie 2022 la adresa contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat în 4 octombrie 2022 pe site-ul mfe.gov.ro lansarea ghidului în consultare publică. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii românești vor putea obține, până la urmă, granturi, de câte 20.000-100.000 de euro, pentru a-și digitaliza activitatea.
Condițiile de accesare a fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte:

 • Pilonul III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri) Puternice
 • Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
 • Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat
 • Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor
 • Instrument de Grant de până la 100.000 Euro pe Întreprindere care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale

Ministerul a publicat Ghidul pentru Digitalizare IMM, alături de linkul de descărcare: link download

Perioada de consultare publică este de cel puțin 30 zile calendaristice, începând cu data de 04.10.2022.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e-mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro.

Ghidul solicitantului cuprinde următoarele elemente:

 • Activitățile sprijinite în cadrul investiției/operațiunii:
 1. achiziții de hardware TIC;
 2. achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 3. dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 4. achiziții de tehnologii blockchain;
 5. achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 6. achiziționare website de prezentare;
 7. achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 8. instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 9. consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare (echipamente IT, software, RPA, AR/VR, cloud),
completează formularul de solicitare: 

work

.

  • Beneficiar eligibil: întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.
  • Buget apel: alocarea pentru acest apel – corespunzătoare secțiunii deschise este de 347,5 milioane euro, echivalentul în lei = 1.690,83 milioane lei, conform cursului inforeuro din luna septembrie 2022 (bani asigurați din Planul Național de Redresare și Reziliență).
  • Tip apel: competitiv 
  • Tipul de depunere: cu depunere la termen (o singură cerere de finanțare).

Din acești bani, ar urma să se acorde ajutoare de minimis, astfel:

➡️ 20.000 – 30.000 euro pentru microîntreprindere;
➡️ 20.000 – 50.000 euro pentru întreprindere mică;
➡️ 20.000 – 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Cofinanțarea este 10% pentru întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii și trebuie asigurată din surse proprii. Solicitantul este necesar să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului și finanţare pentru cheltuielile neeligibile. Pentru microintreprinderi cofinanțarea este 0%.

Criterii de punctaj DIGITALIZARE IMM

A. Rentabilitatea activității – 15 puncte. Aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile, iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă.

B. Evoluția profitului operațional – 15 puncte. Acest indicator măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă.

C. Rata activelor de digitalizare și inovare20 puncte – sunt activele deținute de companie urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării. Din perspectiva apelului de proiecte, acest indicator urmărește să faciliteze accesul la fonduri pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

D. Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei20 puncte – indicator care măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii

E. Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei 15 puncte – urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale

F. Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel national 10 puncte – – industrie alimentară; industrie prelucrătoare; industrie auto; construcții; transport și distribuție; producție; servicii adresate populației;

G. Apartenența la soldul balanței comerciale 5 puncte – sold pozitiv 5 puncte; sold negativ 0 puncte;

✅ În cadrul PNRR – Digitalizare IMM, se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total de minimum 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

✅ La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității operaționale în exercițiul financiar 2021.

Beneficiarii se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv:

 1. întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 2. utilizarea unui pachet software ERP pentru partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 3. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 4. întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 5. utilizarea IoT;
 6. utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. utilizarea CRM
 8. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 9. utilizarea tehnologiei de AI;
 10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Precizare: ghidul este unul consultativ și poate suporta modificări, inclusiv din punct de vedere al eligibilității.
Ajutoarele sunt destinate firmelor non-IT și de accea sunt excluse de la finanțare întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC).

IMM-urile și microintreprinderile din România vor putea obține fonduri europene între  20.000-100.000 de euro, pentru achiziția de echipamente IT (calculatoare, laptopuri, servere) și alte soluții pentru digitalizare. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului aferent Acțiunii finanțare și obiectivele POC).

Pentru oferte de soluții IT de digitalizare, completează formularul de solicitare,
iar echipa noastră te va contacta pentru informațiile dorite legat de digitalizarea companiei:

work

.

Ghidul complet propus se poate descarca de aici: link download

Sursa info: https://mfe.gov.ro/pnrr-ghidul-specific-pentru-instrument-de-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-pentru-adoptarea-tehnologiilor-digitale-in-consultare-publica/

Ghidul digitalizare IMM în consultare publică from One-IT

Etichete: , , , , , ,

Leave a Reply

  • 1

  • 2

  1/2

  Formular SOLICITARE


  This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and ToS apply.